0 (375) 225 - 34 - 13               

 

01 / 06

QARSHI DU

QDU

QARSHI DU
02 / 06
03 / 06
04 / 06
05 / 06
06 / 06

Ta’lim sifati

Ovozlar reytingi:  / 1
SayozZo'r 

Universitet professor-o‘qituvchilari va talabalarning ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan fikr va takliflarini o‘rganish va ularni tahlil qilish natijalari asosida quyidagi xulosalar qilindi.

Professor-o‘qituvchilar tomonidan bildirilgan fikrlarga ko‘ra quyidagilarni amalga oshirish lozim:

Ilmiy tekshirish ishlarini olib borish uchun sharoyit yaratish;

Ish yuklamasinig “Vaqt meyyorlarini” ni optimallashtirish;

Ta’lim uchun besamara topshiriqlarga chek qo‘yish;

Dars davomida auditoriyaga kirib amalga oshiriladigan tekshirishlarga chek qo‘yish.

Talabalar tomonidan bildirilgan fikrlarga ko‘ra quyidagilarni amalga oshirish lozim:

Universitet professor o‘qituvchilari bilim va kasb mahoratlarini oshirishlari;

Ta’lim jarayoniga zamonaviy adabiyotlar va AKT ni ko‘proq kiritish;

Fanlarni o‘qitishda amaliy soatlar xajmini oshirish va semestr davomida o‘tiladigan fanlar sonini kamaytirish masalasini ko‘rib chiqish;

Ta’magir professor o‘qituvchilarning ta’lim dargohida ishlashiga yo‘l qo‘ymaslik.

________________________________________________________________

© Qarshi davlat universiteti  www.qarshidu.uz 

________________________________________________________________