Ta’lim sifati

Ovozlar reytingi:  / 1
SayozZo'r 
Ko'rishlar soni: 2772

Universitet professor-o‘qituvchilari va talabalarning ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan fikr va takliflarini o‘rganish va ularni tahlil qilish natijalari asosida quyidagi xulosalar qilindi.

Professor-o‘qituvchilar tomonidan bildirilgan fikrlarga ko‘ra quyidagilarni amalga oshirish lozim:

Ilmiy tekshirish ishlarini olib borish uchun sharoyit yaratish;

Ish yuklamasinig “Vaqt meyyorlarini” ni optimallashtirish;

Ta’lim uchun besamara topshiriqlarga chek qo‘yish;

Dars davomida auditoriyaga kirib amalga oshiriladigan tekshirishlarga chek qo‘yish.

Talabalar tomonidan bildirilgan fikrlarga ko‘ra quyidagilarni amalga oshirish lozim:

Universitet professor o‘qituvchilari bilim va kasb mahoratlarini oshirishlari;

Ta’lim jarayoniga zamonaviy adabiyotlar va AKT ni ko‘proq kiritish;

Fanlarni o‘qitishda amaliy soatlar xajmini oshirish va semestr davomida o‘tiladigan fanlar sonini kamaytirish masalasini ko‘rib chiqish;

Ta’magir professor o‘qituvchilarning ta’lim dargohida ishlashiga yo‘l qo‘ymaslik.