0 (375) 225 - 34 - 13               

 

QARSHI DU ARM FOK LABORATORY LANGUAGES TTJ JARAYON MARAFON MASTER OBOD 02 03 04 05 07
01 / 15

QARSHI DU

QARSHI DU

QDU

QARSHI DU
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
02 / 15

ARM

03 / 15

FOK

04 / 15

LABORATORY

05 / 15

LANGUAGES

06 / 15

TTJ

TTJ

07 / 15

JARAYON

08 / 15

MARAFON

09 / 15

MASTER

MAGISTRATURA

10 / 15

OBOD

OBOD

11 / 15

02

12 / 15

03

13 / 15

04

14 / 15

QarshiDU

05

QarshiDU
15 / 15

07Qarshi davlat universitetida mavjud tayanch doktorant va mustaqil izlanuvchilar to‘g‘risida ma’lumot

Ovozlar reytingi:  / 0
SayozZo'r 

t/r

Tayanch doktorant va MIning F.I.SH., tug‘ilgan yili, sanasi

Bos-
qich

Ixtisoslik shifri va nomi

Doktorlik dissertatsiya mavzusi

Ilmiy maslahatchining F.I.SH., ilmiy darajasi, ilmiy unvoni

Tayanch doktorantlar

1.

SHerqulova Jamila

Payanovna

3

03.00.05 - Botanika

O‘zbekiston janubiy xududida keng tarqalgan manzarali daraxtlarda uchraydigan mikromitsetlarning bioekologiyasini o‘rganish (Qashqadaryo viloyati shaharlari misolida);

b.f.n., dots

Nuraliyev Xamra

Xaydaraliyevich

2.

Narzullayev O‘tkir

Mannonovich,

3

07.00.01 - O‘zbekiston tarixi

Qadimgi davrda va ilk o‘rta asrlarda o‘rta Osiyoning tarixiy geografiyasi (Baqtriya, So‘g‘diyona misolida)

t.f.d., prof

Eshov Baxodir

Jo‘rayevich

3.

Fayzullayeva Rayhon

Abdullayevna,

3

10.00.10- matnshunoslik va adabiy manbashunoslik

Tekstologik o‘qish, tahrir va joriylash tamoyillari (Pahlavonniyoz Komil va Muhammadrasul Mirzo adabiy merosi misolida);

f.f.d., prof.

Shodmonov Nafas

Namozovich

4.

Kamolov Iftixor

Baxtiyorovich,

3

13.00.05-Kasb-hunar ta’limi nazariyasi va metodikasi

O‘quvchilarni rangli ma’danlarga badiiy ishlov berish jarayonida ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish texnologiyasi (Kasb-hunar kollejlari misolida)

 

p.f.d.,prof.

Shodiyev Rizamat

Davronovich

5

Bozorov Jo‘rabek

Tog‘aymurotovich

1

01.01.01-Matematik analiz

Klassik sohalarda Veyl formulalari va ularning qo‘llanilishi

f-m.f.d. prof.

Shoimqulov Baxodir

Allaberdiyevich

6

Nodirov Shoxrux

Dilmurodovich

1

01.01.01-Matematik analiz

Buzilgan yadroli Gammershteyn integral operatorlarining qo‘zg‘almas nuqtalari va Gipps o‘lchovlari

f-m.f.d. prof.

Eshqobilov Yusuf

Xalbayevich

7

Bo‘rixonov Baxtiyor

Xolmirzayevich

1

02.00.03-Organik kimyo

Uchlamchi aminlarni alkilgalogenlash reaksiyalarini o‘rganish

K.f.n. dots

Xoliqov Tursunali

Suyunovich

8

Umirov Nurbek

Norbo‘tayevich

1

02.00.14-Organik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi

Mahalliy xom-ashyo asosida neft yoqilg‘ilarini fizik kimyo xossalarini rostlovchi modifikatorlar olish texnologiyasi va amaliyotga qo‘llash

t.f.d.akademik

Djalilov Abdulaxat

Turapovich

9

Davronov Shohjaxon

Rizamat o‘g‘li

1

05.01.08-Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishlarni avtomatlash-tirish va boshqarish

Razrabotka programmnogo obespecheniya dlya upravleniya elektricheskoy setyu s integrirovannimi solnechnimi elektrostansiyami

T.f.d. dots

Yoqubov Sobir

Xolmurodovich

10

Namozova Zilola

Bozorovna

1

10.00.01-O‘zbek tili. O‘zbek adabiyoti

Navoiy asarlarida tavhid talqini

f.f.d., prof.

Shodmonov Nafas

Namozovich

11

Jabborov Ismoil

Azimovich

1

19.00.05-Ijtimoiy psixologiya.Etnopsixologiya

Oilada er xotin munosabatlaridagi nomuvofiqlikning ijtimoiy-psixologik asoslari

Ps.f.d. prof.

Barotov Sharif

Ramazonovich

12

Bekova Shamsiya

Jabborovna

1

19.00.06-Yosh va pedagogik psixologiya. Rivojlanish psixologiyasi

Maktabgacha ta’lim tizimida ota-ona va tarbiyachi hamkorligining psixologik xususiyatlari

Ps.f.n. dots.

Beknazarova Lola

Sadinovna

Mustaqil izlanuvchilar

1

Qodirov Obid

Safarovich,

3

19.00.06 - Yosh va pedagogik psixologiya. Rivojlanish psixologiyasi

O‘smirlarda (11-15 yosh) jinoyat motivlarini shakllanishining psixodiagnostikasi va psixokorreksiyasi

p.f.d.,prof

Jabborov Azim

Meyliqulovich

2

Obloqulov Javlonbek

Jaloliddinovich

3

19.00.06 - Yosh va pedagogik psixologiya. Rivojlanish psixologiyasi

Axborot globallashuvi jarayonida o‘spirinlar dunyoqarashidagi salbiy o‘zgarishlarning psixodiagnostikasi va psixokorreksiyasi

p.f.d.,prof

Jabborov Azim

Meyliqulovich

3

Vardiyashvili Asfandiyor

Askarovich

2

05.05.06 - Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari

Termodinamikaviy konturli past va yuqori xaroratli quyosh parabolotsilindrik suv chuchutgichida issiqlik massa almashinuvi jarayon-larini modellash va tadqiq etish

t.f.d., prof

Abduraxmonov

Abdujabbor

4

Raxmatova Dilnavoz

Jo‘raqobilovna

2

09.00.04 – Ijtimoiy falsafa

Geosiyosiy raqobat sharoitida milliy xavfsizlikni ta’minlash konsepsiyalari

(ijtimoiy-falsafiy tahlil)

f.f.d., prof

Choriyev Sanjarbek

Anvarovich

5

Sultonov Akram

Ikromovich

2

13.00.01- Pedagogika nazariyasi va tarixi. Ta’limda menejment

Tarbiyasi qiyin o‘quvchilarda maktab, oila, mahalla hamkorligida milliy g‘oyani shakllantirish

(V-IX sinflar misolida)

p.f.d.,prof

Adizov Baxtiyor Raxmonovich

6

Aslanova Orzigul

Pirimovna

2

13.00.01- Pedagogika nazariyasi va tarixi. Ta’limda menejment

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tafakkur tezligini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari

p.f.d.,prof.

Shodiyev Rizamat

Davronovich

7

Nafasova Vazira

To‘rayevna

2

10.00.01 – O‘zbek tili. O‘zbek adabiyoti

Hozirgi o‘zbek tilida paronimlarning tarkibiy-mazmuniy tahlili

f.f.d., prof.

Mo‘minov Sidiqjon Mirsobirovich

8

Egamberdiyev Faxriddin Panjiyevich

1

07.00.01-O‘zbekiston tarixi

Kesh vohasi ilk o‘rta asrlar qishloqlari madaniyati

T.f.d. prof.

Eshov Baxodir

Jo‘rayevich

9

Shaymardanov Tilovmurod Abilayevich

1

10.00.01-O‘zbek tili. O‘zbek adabiyoti

Siddiqiy Aziziy asarlarining manbalari va matniy tadqiqi

F.f.d.prof. Jabborov Nurboy Abdulxakimovich

10

Ibragimov Javlon

Yormatovich

1

10.00.01-O‘zbek tili. O‘zbek adabiyoti

O‘zbek tili so‘z birikmalari lisoniy qoliplarining nutqiy voqelanishida lisoniy va nolisoniy omillar hamkorligi

f.f.d. prof.

Mengliyev Baxtiyor Rajabovich

11

Polvonov Kozimbek

Naimovich

1

07.00.01-O‘zbekiston tarixi

O‘zbekistonda shaharlarning tashkil topishi va rivojlanishi tarixi (Qashqadaryo misolida. XX asrning 70-yillari-XXI asr boshlari)

t.f.d.,prof

Ergasheva Yulduz

Alimovna

12

Kamolova Habiba

Muhammadiyevna

1

07.00.01-O‘zbekiston tarixi

XIX asr oxiri XXI asr boshlarida Shaxrisabz shahri tarixi

t.f.d. prof. Ziyayeva Dono Xamidovna

13

Nabiyeva Munira

Hamraqulovna

1

10.00.01-O‘zbek tili. O‘zbek adabiyoti

O‘zbek tilida belgi anglatuvchi terminlar tuzilishi strukturasi va leksikografik talqini

F.f.d. prof Sobirov Abdulxay Shukurovich

14

Xoliqov Azamat Baxriddinovich

1

10.00.01-O‘zbek tili. O‘zbek adabiyoti

“Mahbubul qulub” asari leksikasi

f.f.d.prof Abdushukurov Baxtiyor Bo‘ronovich

15

Abduqahhorova Gulnoza Abdurasulovna

1

19.00.05-Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya

Zamonaviy ijtimoiy-psixologik xizmatning yo‘nalishlari va ularning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati

p.f.d.,prof

Jabborov Azim

Meyliqulovich

MASOFAVIY TA'LIM

INTERAKTIV XIZMATLAR

PEDAGOGIK PORTFOLIO

FOTOLAVHALAR

________________________________________________________________

© Qarshi davlat universiteti  www.qarshidu.uz 

________________________________________________________________