0 (375) 225 - 34 - 13               

 

QARSHI DU ARM FOK LABORATORY LANGUAGES TTJ JARAYON MARAFON MASTER OBOD 02 03 04 05 07
01 / 15

QARSHI DU

QARSHI DU

QDU

QARSHI DU
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
02 / 15

ARM

03 / 15

FOK

04 / 15

LABORATORY

05 / 15

LANGUAGES

06 / 15

TTJ

TTJ

07 / 15

JARAYON

08 / 15

MARAFON

09 / 15

MASTER

MAGISTRATURA

10 / 15

OBOD

OBOD

11 / 15

02

12 / 15

03

13 / 15

04

14 / 15

QarshiDU

05

QarshiDU
15 / 15

07Qarshi davlat universiteti “Matematika va uni o’qitishning dolzarb muammolari” ilmiy-uslubiy seminarining 2018-yil bo’yicha ma’ruza qilgan professor-o’qituvchilar ro’yxati

Ovozlar reytingi:  / 1
SayozZo'r 
 1. 11.01.2018. H. Meyliyev., (f.m.f.n., QarDU.) Simpleksda aniqlangan stoxastik operatorlar.
 2. 08.02.2018. M.Rustamova., (katta o’qituvchi., QarDU ) Yarim fazoda Martinelli-Boxner integrali haqida.
 3. 15.02.2018. E.Aliqulov., (f.m.f.n., QarDU) Lipshis sinfiga tegishli funksiyani monogenlik shartlari haqida.
 4. 22.02.2018. M.Abulov., (f.m.f.n., QarDU) To'rtinchi tartibli tenglama uchun aralash masala.
 5. 1.03.2018. A.Xolmurodov., (f.m.f.n., QarDU ) Ikki fazali muhitda bir o’lchamli nochiziqli ko’ndalang to’lqinlar tenglamalar sistemasi uchun to’g’ri masala.
 6. 15.03.2018. A.Xalilov., (o’qituvchi., QarDU) To’la Evklid fazolari. Rish fisher teoremasi.
 7. 22.03.2018. A.Muqimov., (o’qituvchi., QarDU) Yuqori tartibli o’zgarmas koeffitsientli bir jinsli oddiy differensial tenglamalar.
 8. 29.03.2018. B.Shoimov., (o’qituvchi., QarDU) Birinchi va ikkinchi tur egri chiziq integrallari orasidagi bog’lanish.
 9. 5.04.2018. M.Nurmanov., (o’qituvchi., QarDU) Ba’zi bir gruppalarga doir misollar.
 10. 3.05.2018. Sh.Nodirov., (Doktorant PHd., QarDU) Musbat operatorning qo’zg’almas nuqtalari haqida.
 11. 24.05.2018. A.E. Xolmurodov., (f.m.f.n., QarDU) G’ovak-elastik muhitda bir o’lchovli nochiziqli to’g’ri, teskari dinamik masalalarni modellashtirish va tadqiq qilish.
 12. 31.05.2018. Z.Yangiboyev., (katta o’qituvchi., QarDU) G’ovak muhitda sh to’lqin tenglamasi uchun teskari dinamik masalani reguliyarizatsiyasi.
 13. 7.06.2018. E. Mahkamov., (o’qituvchi., QarDU) Li poliedrda golomorf funksiyalarni qatorga yoyish.
 14. 14.06.2018. A.Norov., (o’qituvchi., QarDU) Kubik polinomlarning dinamikasi.
 15. 21.06.2018. A.M. Xurramov., (katta o’qituvchi., SamDU) Panjaradagi ikki zarrachali sistemaga mos ba’zi model operatorining spectral xossalari.
 16. 13.09.2018. Sh.D. Nodirov., (doktorant PHd., QarDU) Gammershteyn integral operatorining qo’zg’almas nuqtalari.
 17. 20.09.2018. Z.Yangiboev., (katta o’qituvchi., QarDU) G’ovak muhitda sh to’lqin tenglamasi uchun teskari dinamik masalani reguliyarizatsiyasi.
 18. 27.09.2018. A.Imomov., (f.m.f.n., QarDU) Tarmoqlanuvchi tasodifiy jarayonlarning assimptotik xossalari.
 19. 4.10.2018. Sh.D.Nodirov., (doktorant PHd., QarDU) Pikar operatorining qo'zg'almas nuqtalari haqida.
 20. 11.10.2018. A.Yu. Hamraev., (f.m.f.n., QarDU) Ixtiyoriy kvadratik stoxastik operatorlarning dinamikasi haqida.
 21. 18.10.2018. A.Imomov., (f.m.f.n., QarDU) Tarmoqlanuvchi tasodifiy jarayonlarning assimptotik xossalari.
 22. 25.10.2018. A.Imomov., (f.m.f.n., QarDU) Tarmoqlanuvchi tasodifiy jarayonlarning assimptotik xossalari.
 23. 1.11.2018. D. Juraev., (o’qituvchi., QarDU) Ikki o’lchamli cheksiz sohada Gelmgols tenglamasining matritsaviy faktorizatsiyasi uchun Koshi masalasining regulyarizatsiyasi.
 24. 8.11.2018. E. To’xtaev., (O’qituvchi., QarDU) Regulyar o’zgaruvchili funksiyalarning tarmoqlanuvchi jarayonlar nazariyasidagi taqbiqlari.
 25. 15.11.2018. E. Aliqulov., (f.m.f.n., QarDU) Ko’p qiymatli akslantirishlarning grafiklarini bog’liqligi haqida.
 26. 22.11.2018. A. Hamraev., (f.m.f.n., QarDU) Qo’zg’almas nuqtalar haqida.
 27. 29.11.2018. A. Norov., (O’qituvchi., QarDU) Uchinchi darajali ko’phadlar dinamikasi.
 28. 6.12.2018. M. Abulov., (f.m.f.n., QarDU) Galua nazariyasi haqida.
 29. 13.12.2018. N. Dilmurodov., (dots., QarDU) Ba’zi boshlang’ich chegaraviy (amaliy) masalalarning echimini buzilishi haqida.
 30. 20.12.2018. A. Xalilov., (o’qituvchi., QarDU) Musbat echimli nochiziqli algebraic tenglamalar sistemasi.

MASOFAVIY TA'LIM

INTERAKTIV XIZMATLAR

PEDAGOGIK PORTFOLIO

FOTOLAVHALAR

________________________________________________________________

© Qarshi davlat universiteti  www.qarshidu.uz 

________________________________________________________________