Микробиология ва биотехнология кафедраси

21 июнь 2023

Шерқулова Жамила ПаяновнаМикробиология ва биотехнология кафедраси мудири,
биология фанлари фалсафа доктори., доцент
Телефон: +998 91 470-72-27
Электрон почта: j.shirkulova@mail.ru
 
Қабул кунлари: Ҳафтанинг ҳар куни соат 09:00 дан 17:00 гача

Меҳнат фаолияти

2020 йил 2 февралдан ҳ.в. Қарши давлат университети Микробиология ва биотехнология кафедраси мудири, доцент.

Кафедра тарихи

Микробиология ва биотехнология кафедраси 2018 йил декабр ойида Биология ва Биотехнология кафедралари негизида ташкил этилган. Кафедрада 3 нафар фан номзоди доцентлар, 1 катта ўқитувчи, 5 нафар ассистент ўқитувчилар фаолият олиб бормоқдалар. Барча ўқитувчилар магистирлик даражасига эга бўлиб, ўз йўналишлари бўйича самарали илмий тадқиқот ишлари олиб бормоқдалар.

Асосий вазифалари

Кафедрада қуйидаги йўналишлар бўйича бакалавр ва магистр талабалари тайёрланади.
60710200-Биотехнология (тармоқлар бўйича) (Бакалавр)   
70510102-Микробиология ва вирусология (Магистратура)
70510103-Биотехнология  (Магистратура)

Ўқитиладиган фанлар

  Бакалвр йўналишлари учун
1. Биотехнологияга кириш
2. Микробиология ва вирусология
3. Генетика ва геномика асослари
4. Биотехнология
5. Саноат микробиологияси
6. Озиқ-овқат ва озуқа маҳсулотлари биотехнологияси
7. Ген ва ҳужайра муҳандислиги
8. Ферментлар муҳандислиги
9. Қишлоқ хўжалиги биотехнологияси
10. Фармацевтик биотехнология
11. Биологик фаол моддалар олиш биотехнологияси
12. Биотехнологик жараён ва жиҳозлар
13. Оқсиллар тузилиши функцияси ва муҳандислиги
14. Саноат биотехнологияси
15. Агробиотехнология
 Магистратура ихтиссослиги бўйича
1. Биотехнологияда илмий-тадқиқот услублари 
2. Микробиотехнология 
3. Амалий энзимология
4. Биотехнология ва экология муаммолари 
5. Нанобиотехнология
6. Иммунологик фаол моддалар биотехнологияси
7. Озуқавий қўшимчалар биотехнологияси
 8.Тупроқ микробиологияси 
9.Озиқ-овқат микробиологияси
10.Тиббиёт микробиологияси 
11.Саноат микробиологияси 
12.Молекуляр микробиология
13.Вируслар биологияси
14.Ўсимлик вирус кассаликлари 
15.Замбуруғлар биологияси
16.Вируслар Биологияси

Илмий ишлар

Кафедра мудири доцент, Ж.Шерқулова Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги илмий фаолиятига оид давлат дастурлари доирасида амалий ва инновацион лойиҳалар танловида иштирок этиб, “Қашқадарё вилояти ҳудудида тарқалган истеъмолбоп, доривор қўзиқоринлар ва уларни сунъий озуқа муҳитларида етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш” мавзусида амалий лойҳани қўлга киритган.
Кафедра илмий фаолиятида ҳозирга қадар 4 та ўқув қўлланма 2 та монография, 5 та услубий қўлланмалар нашр этилган. Кафедра проффессор ўқитувчилари томонидан ОАК тасаруфидаги халқаро журналларда 22 та, ОАК тасаруфидаги маҳаллий журналларда 32 та Халқаро конференцияларда 112 та республика миқёсида 223 та вилоят ва университет миқёсидаги журналларда ва тўпламларда маърузалар ва мақоллар билан иштирок этиб келишмоқда.

Тадқиқотчилар

Кафедра қуйидаги йўналишларда илмий тадқиқот олиб боради:
1. Қашқадарё вилояти ҳудудида тарқалган истеъмолбоп, доривор қўзиқоринлар ва уларни сунъий озуқа муҳитларида етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш 
2. Қишлоқ хўжалиги экинларининг зарарли микроорганизмларини эрта аниқлаш диагностикасини ишлаб чиқиш ва уларга қарши биопрепарат яратиш.
Кафедра қошида ўз илмий фаолиятини олиб бораётган мустақил тадқиқотчилар қуйидагилар: 
1.Чариев Рашид Равшанович 03.00.05 Ботаника  “Чўлланиш жараёнида жанубий ўзбекистон чўл фитоценозларининг трансформацияси (Қарши чўли мисолида)”  илмий раҳабар б.ф.д. Б.А.Адилов  
2.Эшонқулов Эркин Юлчи ўғли 03.00.12 – Биотехнология  “Доривор ксилотроф Schizophyllum commune Fr. замбуруғининг штаммларини ўрганиш ва уларни биотехнологияда фойдаланиш истиқболларини баҳолаш” илмий раҳбар б.ф.ф.д. доц. Ж.П.Шерқулова
3.Саломова Сайёрахон Саматовна 03.00.12 – Биотехнология “Tenebrio molitor асосида зоогумус олиш технологияси ишлаб чиқиш”Илмий раҳабр б.ф.д.,проф. Н.А. Хўжамшукуров

Ҳамкорлик

Кафедра Белгород давлат миллий тадқиқот университети, ЎзРФА Микробиология институти, ЎзРФА Ботаника институти, Ўзбекистон Миллий университети, Самарқанд давлат университети, Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик ва узумчилик илмий тадқиқот институти,  Жанубий  Деҳқончилик илмий тадқиқот институти билан ҳамкорликда ўқув-услубий, илмий ва илмий-ишлаб чиқариш соҳасида ҳамкорлик ишлари олиб бормоқда.

Кафедра ўқитувчилари

  • Шерқулова Жамила Паяновна-б.ф.ф.д, доцент  
  • Хужамқулов Бахром Эшбоевич-б.ф.н. доцент
  • Хайитов Илҳом Юлдашевич-б.ф.н., доцент
  • Шаропова Мохидил Амановна-катта ўқитувчи
  • Чариев Рашид Равшанович-ўқитувчи
  • Эшонқулов Эркин Юлчи ўғли-ўқитувчи
  • Саломова Сайёра Самадовна-ўқитувчи
  • Муродуллаев Дилмурод Дилшодович-ўқитувчи
  • Қўзибоев Ҳумоюн Насим ўғли – ўқитувчи