Математик анализ ва дифференциал тенгламалар кафедраси

21 июнь 2023

Нодиров Шохрух Дилмуродович


Математик анализ ва дифференциал тенгламалар кафедраси мудири,
Ф.-м.ф.ф.д., (PhD)
Телефон: +998 90 167-92-34
Электрон почта: shoh0809@mail.ru
 
Қабул кунлари: Ҳафтанинг Душанба - Жума кунлари соат 15:00 дан 18:00 гача

Меҳнат фаолияти

2010-2014 йй. - Мирзо Улуғбек номидаги Узбекистон Миллий университети талабаси (бакалавр) 
2014-2016 йй. - Қозон (Приволжский) Федерал университети талабаси (магистратура)
2017-2018 йй. - Қарши давлат университетининг математика кафедраси ўқитувчиси
2018-2020 йй. - Қарши давлат университетининг физика-математика факультети таянч докторанти
2021-2022 йй. - Қарши давлат университетининг математик анализ ва дифференциал тенгламалар кафедраси ўқитувчиси
2022 й .- ҳ.в.    - Қарши давлат университетининг математик анализ ва дифференциал тенгламалар кафедраси мудири

Кафедра тарихи

“Математик анализ” кафедраси 1982-йилда ташкил этилган ва унда ф-м.ф.н. Э.Эшдавлатов мудирлик қилган. 1988-йилдан 1992-йилгача  “Математик анализ” кафедрасида доцент Н.Дилмуродов мудирлик қилган. 1992-йилда ушбу кафедра мудирлиги лавозимида доцент Ж.Тошев ишлаган. Шу йили кафедра учга бўлиниб, “Математик анализ”, “Алгебра ва геометрия” ҳамда “Дифференциал тенгламалар” кафедралари ташкил этилган. “Математик анализ” кафедрасига доцент Ж.Тошев, “Алгебра ва геометрия” кафедрасига доцент С. Узоқов, “Дифференциал тенгламалар” кафедрасига доцент Ж. Оромов мудирлик қилган. 
1995-йилда “Математик анализ” ва “Дифференциал тенгламалар” кафедралари бирлаштирилиб, “Математик анализ”  кафедраси деб номланди. Бу кафедрага 1998-йилгача доцент Ж.Тошев мудирлик қилди. 1998-йилдан 2001-йилгача “Математик анализ” кафедрасига доцент Ж.Оромов мудирлик қилди. 2001-йил кафедра мудири лавозимига доцент Э.Эшдавлатов тайинланди. 2005-йилда “Математик анализ” ва “Алгебра ва геометрия” кафедралар бирлаштирилди ва “Математик анализ ва алгебра” кафедраси ташкил этилди.  Кафедрага доцент Н. Шарипов мудирлик қила бошлади. 2008-йилдан 2010-йилнинг июнь ойигача ушбу кафедра мудири вазифасини бажарувчи лавозимида ф-м.ф.н. М.Абулов ишлаган. 2010 йилдан  2014 йилгача кафедра мудири вазифасида ф-м.ф.н. А.Имомов ишлади. 
2014-йил “Математик анализ ва алгебра” ва “Умумий математика” кафедралари бирлаштирилди ва “Математика” кафедраси ташкил этилди. 2014 йил сентябрдан кафедра мудири лавозимига ф-м.ф.н. Э. Алиқулов сайланди. “Математика” кафедраси 2018-йил ноябрда “Математик анализ ва дифференциал тенгламалар” ва ”Алгебра ва геометрия” кафедраларига ажратилди. “Математик анализ ва дифференциал тенгламалар ”кафедраси мудири лавозимига ф-м.ф.н. Э.Алиқулов тайинланди. 2020-2022 йиллар “Математик анализ ва дифференциал тенгламалар” кафедрасига Физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) М.С.Рустамова раҳбарлик қилди. 2022 йил сентабрдан мазкур кафедрага Физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) Нодиров Шоҳруҳ Дилмуродович раҳбарлик қилиб келмоқда.

Асосий вазифалари

Университет Устави, кафедра тўғрисидаги Низомнинг аниқ бажарилишини таъминлаш; кафедра тўғрисидаги низомга мувофиқ бўлимга юкланган вазифаларнинг бажарилишини ва вазифаларига еришишни таъминлаш; амалдаги қонунчиликка мувофиқ бошқарма фаолиятини бошқариш ва бошқариш;

кадрлар тайёрлаш йўналишлари бўйича кафедра фаолиятини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш ҳамда кафедрани ривожлантириш бўйича истиқболли режанинг амалга оширилишини таъминлаш, шу жумладан ўқув ва илмий ишланмалар, услубий ва моддий-техник таъминлаш ҳамда кафедрада кадрлар заҳирасини ташкил етиш масалалари. 

дарсликлар, ўқув ва ўқув-методик қўлланмалар бўйича хулосалар тузилишини таъминлаш. Кафедранинг ўқув қўлланмалари, кўргазмали қуроллари ва ўқув-методик қўлланмаларини тайёрлаш борасидаги ишларни ташкил етиш ва бевосита иштирок етиш;

кафедранинг ўқув режалари ва фанлари бўйича, факултет ва Университетнинг бошқа кафедраларининг ўқув режалари бўйича хулосалар тайёрлаш;

кафедра иш режаларини ва кафедра профессор-ўқитувчиларининг шахсий иш режаларини факултет деканига (институт директорига) тасдиқлаш учун тақдим етиш;

кафедрада ўқув жараёнини ташкил етиш, юқори малакали мутахассислар тайёрлаш, замонавий фан ва техника талабларини ҳисобга олган ҳолда мутахассислар тайёрлаш сифатини доимий равишда ошириш;

кафедра ходимлари томонидан талабаларнинг муваффақиятини доимий назорат қилиш ва оралиқ аттестациядан ўтказиш тўғрисидаги Низом, университетда ўқув жараёнини ташкил етишни тартибга солувчи бошқа маҳаллий ҳужжатларнинг аниқ бажарилишини ташкил етиш;

аттестациядан ўтказиш учун зарур бўлган “Кафедра илмий-тадқиқот ишлари” бўлимидаги кўрсаткичларга еришишни таъминлаш;

ўқув ва касбий дастурлар, ўқув режалари, малака ошириш курслари дастурларини яратиш ва амалиётга жорий етиш бўйича ишларда иштирок етиш;

кафедра фанлари бўйича ишчи ўқув дастурларини ишлаб чиқиш ва белгиланган тартибда тасдиқлаш учун киритади, ишчи ўқув дастурлари давлат таълим стандартлари талабларига мувофиқлигини таъминлаш;

белгиланган талаблар асосида оралиқ аттестациядан ўтказиш, ўзлаштиришнинг доимий мониторинги, талабаларни якуний аттестациядан ўтказилишини таъминлаш, уларнинг натижаларини таҳлил қилиш ва кафедра мажлисларида ҳисобот бериш;

курс ва диплом ишлари билан танишиш, ўқитиш ва ишлаб чиқариш ҳамда бошқа турдаги ишлар устидан назоратни ташкил етиш ва амалга ошириш;

Ўқитиладиган фанлар

Бакалавриатура йўналишларида ўқитиладиган фанлар рўйхати: 
Математик анализ;
Дифференциал тенгламалар;
Комплекс ўзгарувчили функциялар назарияси;
Функционал анализ;
Дифференциал тенгламалар ва математик физика;
Математика физика тенгламалари;
Операторлар назарияси;
Анализнинг танланган боблари;
КЎФНнинг геометрик принциплари;
Математик физика тенгламаларининг танланган боблари;
Математик физика усуллари;
Олий математика;
Ўрта мактаблар учун олимпиада масалалари;
Элементар математика;
Гиббс ўлчовлари.
Магистратура 
Кафедрага тегишли 70540101-Математика йўналишида 18 нафар магистратура талабалари математик анализ ҳамда дифференциал тенгламалар йўналишлари бўйича таҳсил олишмоқда. 
Магистратурада ўқитиладиган фанлар рўйхати: 
Ўлчовлар ва интеграллар назарияси;
Операторлар назарияси;
Математик физиканинг замонавий усуллари;
Кўп комплекс ўзгарувчили функциялар назарияси;
Гармоник анализ назарияси;
Кўпхилликларда анализ;
Дискрет дианмик системалар;
Стохастик анализ назарияси;
Интеграл тенгламалар назарияси;
Юкланган дифференциал тенгламалар ва уларнинг тадбиқлари;
Математик-физиканинг замонавий усуллари;
Аралаш типдаги тенгламалар учун масалалар;
Математик физиканинг тескари масалалари;
Дифференциал операторнинг спекрал назаряси.

Илмий ишлар

Илмий йўналишлар: 
1. Комплекс анализда интеграл формулалар ва кўп ўлчовли қолдиқлар. 
2. Узлуксиз ва дискрет вақтли динамик системалар. 
3. Математик физика тенгламалари учун тўғри ва тескари масалалар.  
4. Гиббс ўлчовлари хамда ночизиқли операторларнинг қўзғалмас нуқталари.

Тадқиқотчилар

Кафедрада 01.01.02 – дифференциал тенгламалар ва математик физика  бўйича 2 нафар   таянч  докторант таҳсил олмоқда. 
1. А.Ҳ.Муқумов, илмий раҳбари ф.-м.ф.д., профессор, Х.Имомназаров;
2. А.М.Рахимов, илмий раҳбари ф.-м.ф.д., профессор, Х.Имомназаров;

Шунингдек, хозирда кафедрада 1 нафар стажёр тадқиқотчи таҳсил олмоқда.
1. Ж.Н.Жумаев,  илмий раҳбари ф.-м.ф.д., профессор, Ў.С.Розиков

Ҳамкорлик

Кафедра Россиянинг Сибир Федерал университети, Новосибирск Давлат университети, Қозон Федерал университетлари, қолаверса Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси В.И.Романовский номидаги математика институти, Ўзбекистон Миллий университети, Самарқанд Давлат университети, Бухоро давлат университетларининг тегишли кафедралари билан илмий ҳамкорлик алоқаларини ўрнатган.

Кафедра ўқитувчилари

Ҳозирги вақтда кафедрада жами 10 нафар профессор-ўқитувчилар фаолият кўрсатмоқда. Шулардан 1 нафари фан доктори, 1 нафари фан номзоди ва 2 нафари физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (Phd). Кафедра профессор-ўқитувчилари: 

 • ф.-м.ф.д., профессор, Эшкабилов Юсуп Холбаевич             
 • ф-м.ф.ф.д.(PhD), Нодиров Шоҳруҳ Дилмуродович         
 • ф-м.ф.н., доцент, Хамраев Ахрор Юсупович
 • ф-м.ф.ф.д.(PhD), доцент, Янгибоев Зойир Шобердиевич            
 • ўқитувчи, Жумаев Жахонгир Нафасович              
 • ўқитувчи, Халилов Акбар Замирович                  
 • ўқитувчи, Боратов Боходир Сойиб ўғли      
 • стажер ўқитувчи, Истамов Жаҳонгир Зиёдулла ўғли    
 • стажер ўқитувчи, Тошқулова Дилшода Адхам қизи    
 • стажер ўқитувчи, Махматқобилов Нурбек Пўлат ўғли
 • кабинет мудири, Уракова Дилноза Кличовна