Ўзбек тилшунослиги кафедраси

4 ноябрь 2023

Юлдошева Нилуфар Эргашевна


Ўзбек  тилшунослиги кафедраси мудири,
филология фанлари доктори,  доцент
Телефон: +998 91 638 75 23 
Электрон почта: nilu.75@mail.ru
 
Қабул кунлари: Ҳафтанинг сешанба-пайшанба кунлари соат 15:00 дан 18:00 гача

Меҳнат фаолияти

1992-1997 йй. -        Қарши давлат университети талабаси

1997-2000 йй. -        Қашқадарё вилояти Қарши тумани Ҳ.Олимжон номли 1-ўрта мактаб  ўқитувчиси

2000-2007 йй. -        Қарши давлат университети қошидаги 1-академик лицей ўқитувчиси

2002-2005 йй. -        Қарши давлат университети аспиранти

2007-2011 йй. -        Қарши давлат университети ўзбек тилшунослиги кафедраси  ўқитувчиси

2011-2018 йй.-         Қарши давлат университети ўзбек тилшунослиги кафедраси катта ўқитувчиси

2018-2023 йй.-         Қарши давлат университетининг ўзбек тилшунослиги кафедраси доценти

2023 –ҳ.в.         -       Қарши давлат университетининг ўзбек тилшунослиги кафедраси профессори в.б, кафедра мудири.

Кафедра тарихи

Ўзбек тилшунослиги кафедраси 1956 йилда ташкил топган. Филология фанлари номзоди, дотс. Т.С.Ядиханова кафедранинг биринчи мудири бўлган. У кафедрани 25 йил (1954-1979) давомида бошқарди. 1963-1964 йилларда кафедра таркибига ўзбек адабиёти кафедраси ҳам қўшилди ва ўзбек тили ва адабиёти кафедраси деб қайта номланди.

Асосий вазифалари

Олий таълим муассасаси ёки факультетнинг таркибий бўлинмаси ҳисобланиб, унда бир ёки бир неча турдош фанлар бўйича ўқув, услубий, илмий-услубий, илмий-тадқиқот ишлари, шунингдек, илмий ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш, малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш ҳамда ташкилий, маънавий-маърифий ва тарбиявий ишлар амалга оширилади.

Ўқитиладиган фанлар

Ҳозирги ўзбек адабий тили, Ўзбек тили тарихи, Тилшунослик назарияси, Тилшуносликка кириш, Ўзбек диалектологияси, Ўзбек тили ўқитиш методикаси, Ўзбек тилшунослиги тарихи, Умумий тилшунослик, Туркий тилларнинг қиёсий-тарихий грамматикаси,  Социолингвистика, Лингвистик таҳлил асослари, Илмий иш асослари, Амалий лексикография, Нотиқлик маданияти, Давлат тилида иш юритиш, Матн тахрири амалиёти, Махсус фанларни ўқитиш методикаси (магистратура), Назарий тилшунослик масалалари (магистратура), Ассоциатив тилшурослик (магистратура), Лингвокультурология (магистратура), Антрополингвистика (магистратура), Лингвистик тадқиқот методолияси ва методлари (магистратура), Ареаллингвистика (магистратура).

Илмий ишлар

Ўзбек тилшунослиги кафедраси ҳар йили “Ўзбек тилшунослигининг долзарб масалалари” номли илмий тўпламини нашр этиб келмоқда

Тадқиқотчилар

А.Маматқулов, Т.Ўринов, Б.Эгамбердиев, А.Ҳазратқулов, Т.Нафасов, Э.Шодмонов, К.Усмонов, Ҳ.Ҳамроев, Н.Мирзаев Б.Чориев, Т.Қудратов, Т.Жумаев, И.Худойназаров , Б.Баҳриддинова, Ш.Бобожонов, О.Шукуровлар , О.Ўринова, Н.Мусулмонова, Й.Ҳамраева, Н.Йўлдошева, Х.Жабборов, Э.Жабборов, Г.Тожиева, Т.Валиевлар, Набиева Мунира Ҳамроқуловна, ф.ф.ф.д Маҳмудова Фарангиз  Музаффар қизи, ф.ф.ф.д Рахматова Зоира Ҳақназаровна, ф.ф.н, доцент Кенжаева Сабоҳат Эшмаматовна, ф.ф.ф.д Раджабова Зиёдахон, Худойбердиева Маҳбуба Муродовна, Кенжаева Заҳро Суюновна, Нурмуротов Илҳом, Ҳамраев Фозил.

Ҳамкорлик

Ўзбек тилшунослиги кафедраси Россия ФА ҳузуридаги Туркология бўлими, Москва давлат лингвистика университети, Челябинск давлат университети (Россия), Туркия республикаси ФА Туркология (Анқара) бўлими, шунингдек, ЎзР ФА Алишер Навоий номидаги Тил ва адабиёт институти, ЎзМУ, Низомий номидаги ТДПУ, БухДУ, СамДУ, ФарДУ, ТерДУ, УрДУ, НамДУ, ҚДПИлар билан ҳамкорлик алоқаларини ўрнатган.

Кафедра ўқитувчилари

Ф.ф.д, доцент Юлдошева Нилуфар Эргашевна, ф.ф.д, профессор Бахриддинова Башорат Мадиевна, ф.ф.д, профессор Жабборов Хўжамурод, ф.ф.н Жабборов Эшпўлат, ф.ф.д проф. Жумаев Турсунали, ф.ф.д доцент Шукуров Отабек Улашович, ф.ф.н, доцентЎринова Олима Тоғаевна, ф.ф.ф.д Нафасова Вазира Тўраевна, ф.ф.д проф. Тожиева Гулбаҳор Номозовна, ф.ф.д доцент Юлдошева Холида Кузиевна, ф.ф.ф.д Набиева Мунира Ҳамроқуловна, ф.ф.ф.д Маҳмудова Фарангиз  Музаффар қизи, ф.ф.ф.д Рахматова Зоира Ҳақназаровна, ф.ф.н, доцент Кенжаева Сабоҳат Эшмаматовна, ф.ф.ф.д Раджабова Зиёдахон  Ибодулло қизи, Худойбердиева Маҳбуба Муродовна, Кенжаева Заҳро Суюновна.