Лингвистика кафедраси

16 февраль 2024

Омонова Махфурат Келдияровна


Лингвистика  кафедраси мудири,
Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Телефон: +998 93 937-63-36
Электрон почта: maxfurat.omonova@mail.ru
 
Қабул кунлари: Ҳафтанинг Чоршанба, Пайшанба, Жума кунлари соат 15:00 дан 18:00 гача

Меҳнат фаолияти

1993-1998 йилларда Қарши Давлат университетининг инглиз тили йўналиши бўйича таҳсил олган.

2005 йилдан мазкур университетнинг инглиз тили ва адабиёти кафедрасида ўқитувчи лавозимида ишга келган.

2014-2017 йиллар давомида Фарғона давлат университетида Инглиз тили ва адабиети кафедрасида инглиз тили ўқитувчиси бўлиб ишлаган.

2017-2018 йиллар давомида Қарши давлат университети Инглиз тили ва адабиети кафедраси ўқитувчиси лавозимида ишлаб келган.

2018 йил мазкур университетнинг Лингвистика кафедраси ўқитувчиси.

2020 йилдан ҳозирги давргача  Лингвистика кафедраси мудири, катта ўқитувчи лавозимида фаолият кўрсатмоқда.

Кафедра тарихи

1965 йили хорижий тиллардан малакали мутахассислар тайёрлаш мақсадида Қарши давлат педагогика институтида инглиз ва немис филологияси йўналишларига талабалар қабул қилина бошланди. Уларга сифатли ва юксак савияда билим бериш, республикамиз жанубида хорижий тиллар ўқитувчиларининг салоҳиятни ошириш мақсадида 1967 йилда Чет тиллари (инглиз ва немис тиллари) кафедраси ташкил топди. 1967-1992 йиллар давомида кафедрани филология фанлари номзоди, доцент Баходир Самадов бошқарган. 1992 йилдан Инглиз тили ва адабиети кафедраси ташкил топган ва кафедрани филология фанлари номзоди, доцент Бобоназар Ўралов, 1993-1995 йилларда филология фанлари номзоди, доцент Йўлдош Темиров устозлар бошқарган. 1995-2013 йиллар давомида Инглиз тили ва адабиети кафедраси мудири этиб филология фанлари номзоди, доцент Қиёмов Рўзи Элбобоевич тайинланди. Кейинчалик ушбу кафедрани  филология фанлари номзоди, доцент С. Эгамбердиев,  филология фанлари номзоди А. Алиқулов, А. Назаров, П. Қурбонов, 2018 йилдан Инглиз тили ва адабиети кафедрасидан Лингвистика кафедраси ажралиб чиқди ва филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) М. Даниева  кафедра мудири этиб тайинланди. 2020 йилдан буён катта ўқитувчи (PhD) М.К.Омонова мазкур кафедра мудири лавозимида ишлаб келмоқда.

Асосий вазифалари

60230100 – Филология ва тилларни ўқитиш (инглиз) таълим йўналиши ҳамда 70230101 - Лингвистика (инглиз тили) мутахассилиги бўйича кадрлар тайёрланади. 

Ўқитиладиган фанлар

Тилшунослик 
Назарий фонетика
Адабиётшунослик
Назарий грамматика
Лексикология ва стилистика
Ўрганилаётган тил тарихи 
Тили ўрганилаётган мамлакатлар адабиёти
Тилларни ўқитиш методикаси ва технологиялари
Қиёсий типология
Таржима назарияси ва амалиёти
Тили ўрганилаётган мамлакатлар замонавий адабиёти
Ўқиш ва ёзиш амалиёти
Оғзаки нутқ амалиёти
Тил кўникмалари интеграцияси
Мустақил таълим кўникмалари
Маданиятлараро компетенция
Матбуот тили
Амалий грамматика
Амалий фонетика

Илмий ишлар

Кафедра мудири М.Омонованинг "Improve your English through phrasal verbs", "Theoretical Phonetics";   катта ўқитувчилар: Г.Тураеванинг "Theoretical Grammar"; Г. Эргашеванинг "English countrystudy"; Р.Некбоеванинг "Comparative typology"; Н. Амирқулованинг "Lexicology" ўқув қўлланмалари,   Ф. Атамуродованинг "ХХ аср инглиз адабиетида утопия ва антиутопия мавзуси" монографияси нашр этилган.

Тадқиқотчилар

Кафедра мудири М.Омонова МДЛУ профессори Шевелева Евгения Олеговна раҳбарлигида "Лингвокультурологические особенности полимодальности рекламного дискурса" (DSc) , Ф. Атамуродова СамДЧТИ профессори У.Д. Қаршибаева раҳбарлигида "ХХ аср инглиз адабиетида утопия ва антиутопия мавзуси" (DSc), Г.Тураева ҚарДУ доценти, филология фанлари бўйича фалсафа доктори А. Ахмедов раҳбарлигида "Таълимга оид неологизмларнинг лексик-семантик ва деривацион хусусиятлари", Г. Эргашева СамДЧТИ профессори Ш. Сафаров раҳбарлигида "Предложные сочетания в позиции предикатива и их синтактико-семантический анализ" , Р.Некбоева Қарши давлат университети филология фанлари номзоди, доцент О.Ўринова раҳбарлигида "Инглиз ва ўзбек тиллари мақолларида фитоним компонентли сўзларнинг семантик хусусиятлари", Н. Амирқулова  НДУ филология фанлари доктори, доцент Қ. Д. Тўхтаева раҳбарлигида "Фразеологизмлар таркибидаги қўшма сўзларнинг когнитив-семантик хусусиятлари", М. Номозова ТДСМУ  филология фанлари доктори, профессор И.Йўлдошев раҳбарлигида "Ўзбек тилидаги инглизча ўзлашмаларнинг лингвистик тадқиқи", кафедра катта ўқитувчиси Ш. Халилова филология фанлари доктори, ФА профессори Ж.С. Эшонқулов раҳбарлигида "Ўзбек ва инглиз эртакларидаги етакчи образларнинг қиесий ўрганилиши" мавзусида, Н. Шакурова НДУ филология фанлари доктори, доцент Қ. Д. Тўхтаева раҳбарлигида ""Она" фреймининг концептуал когнитив асослари (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида)" Г. Хидирова ҚарДУ профессори, филология фанлари доктори Б. Бахриддинова раҳбарлигида "Масофавий таълим терминологиясининг лексикографик талқини" С. Номозова ҚарДУ профессори, филология фанлари доктори Б. Йўлдошев раҳбарлигида "Ўзбекистонда Шекспиршунослик: тараққиет босқичлари ва тамойиллари", Эшқобилова Ф. ҚарДУ доценти, филология фанлари номзоди Д. Халилова раҳбарлигида "Ўзбек ва инглиз болалар фольклорининг лингвокультурологик хусусиятларини қиесий-типологик тадқиқи" (PhD) илмий даражасини олиш учун тадқиқот олиб бормоқда.

Ҳамкорлик

БелДУ, МДЛУ (Россия Федерацияси), ЎзДЖТУ, ЎзМУ, СамДЧТИ, БухДУ, ФарДУ, АндДЧТИ, НамДЧТИ

Кафедра ўқитувчилари

 • Омонова Махфурат- кафедра мудири, катта ўқитувчи
 • Шукурова Замира -   катта ўқитувчи
 • Эргашева  Гулноз  -  катта ўқитувчи
 • Тўраева Гўзал  -  катта ўқитувчи
 • Некбоева Раъно  -  катта ўқитувчи  
 • Халилова Шахло  - катта ўқитувчи
 • Амирқулова Наргиза   -  катта ўқитувчи
 • Ғайбуллоева Малохат -   катта ўқитувчи
 • Шакурова Наргиза - катта ўқитувчи
 • Атамуродова Феруза-   катта ўқитувчи, ф.ф.ф.д.(PhD)
 • Номозова Марғуба - катта ўқитувчи
 • Қурбонова Сурайё -  ўқитувчи
 • Мавланова Наргиза - ўқитувчи
 • Иркаев Жасур - ўқитувчи
 • Мухторова Умидахон - ўқитувчи
 • Чориева Зебинисо    -     ўқитувчи
 • Эшқобилова Феруза  - ўқитувчи
 • Латипов Бобур -          ўқитувчи
 • Жуманова Севара    -        ўқитувчи
 • Отамуродова Орзугул -    ўқитувчи
 • Хидирова Гулноза   - ўқитувчи
 • Намозова Саодат - ўқитувчи
 • Амиров Камолиддин - ўқитувчи
 • Каримова Ирода - ўқитувчи
 • Нусратов Жавохир  -         ўқитувчи
 • Тохирова Дилнавоз  -         ўқитувчи
 • Авазов Хамза                     ўқитувчи
 • Узоқова Шахноза      -        ўқитувчи
 • Элмирзаева Мафтуна     -     ўқитувчи
 • Ёқубов Улуғбек      - ўқитувчи