Жаҳон тарихи кафедраси

7 December, 2021

Кафедра мудири: т.ф.д.

Гавҳар Мўминова

Электрон манзили: gavharmuminova69@mail.ru 

Кафедра тарихи

1957-йилда “Умумий тарих” кафедраси номи билан, 1996-йилдан “Жаҳон тарихи”, 2004-йилнинг 29-сентябридан “Жаҳон тарихи” кафедраси ҳамда “Археология ва этнология” маркази негизида “Жаҳон тарихи ва археология” кафедраси ташкил этилган. Турли йилларда бу кафедрага проф. Г.Тўхтаметов, проф. О.Эшқувватов, проф. А.Мавлонов, дотс. Х.Эгамбердиев, дотс. С.Турдиев, дотс. Й.Манзаров, дотс. Т.Рашидова ва О.Бўриевлар мудирлик қилишган. 2014-йил июнида 2018-декабригача Ўзбекистон тарихи ва Жаҳон тарихи ва археология кафедралари Тарих кафедрасига бирлаштирилди. 2018-йилнинг декабридан кафедра иккига бўлиниб, Жаҳон тарихи қайта ташкил этилди, унга дастлаб вақтинчалик т.ф.н. Н.Ражабова мудирлик қилди. Кафедрага 2019-йил июлдан т.ф.д. Г.Мўминова мудирлик қилиб келмоқда.

Мудирлар орасида кафедранинг равнақига жуда катта ҳиссасини қўшган олимлардан Г.Тўхтаметов, О.Эшқувватов, А.Мавлонов, Т.Рашидова ва О.Бўриевлардир. Улар ҚаршиДУ “Умумий тарих” (кейинчалик Жаҳон тарихи ва атхеология) кафедрасида унумли фаолият кўрсатишди. Иш жараёнида унумли меҳнат қилиб, устоз деган улуғ номни шараф билан оқладилар. Улар ўз фаолиятлари давомида ёшларимизни етук мутахассис, комил инсон қилиб тарбиялашга улкан ҳисса қўшиш билан бирга юздан ортиқ илмий мақолалар, рисолалар ва китоблар ёзиб нашрдан чиқаришди.

2004-2013 йилларда Очил Бўриев кафедрага мудирлик қилди. Унинг раҳбарлиги жараёнида ҳам кафедра иш фаолияти сусайгани йўқ, аксинча янада юқорига кўтарилди. Кафедра қошида “07.00.07 – Этнология, этнография ва антропология” ихтисослиги бўйича илмий семинар фаолият кўрсатди. Унда кўплаб номзодлик ва докторлик диссертациялари муҳокама қилиниб, ҳимояга тавсия этилган (жумладан хорижий тадқиқотчилар ҳам).

Дотс. О.Бўриев 2013-йилнинг январь ойида Турон Фанлар академиясининг академиги, 2017-йилнинг июнидан университетнинг фахрий профессори бўлди.

2000 йилдан бошлаб кафедрага ёш ўқитувчилар қабул қилиниб, аспирантурада таҳсил олиб, номзодлик диссертацияларини муваффақиятли ҳимоя қилишди. Уларга т.ф.н., дотс. Г.Тошева (1976-2012), т.ф.н. Ф.Раҳмонов, Н.Ражабова ва М.Усмоновларни киритиш мумкин.

Кафедрада ҳозирги вақтда 2 та профессор, 2 та фан доктори, 3 та доцент, 1 та доцент в.б, 8 та катта ўқитувчи ва ассистент-ўқитувчи фаолият кўрсатади.

Кафедрада ўқитиладиган барча фанлардан замонавий педагогик технологиялари ва ахборот технологиялари асосида таълим технологиялари яратилган. Кафедра қошида битта замонавий ахборот-коммуникация воситалари билан жиҳозланган маърузалар зали мавжуд. Кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан маъруза машғулотлари мазкур маърузалар залида олиб борилади.

Кафедранинг ўқув юкламасида археологик, этнологик ва педагогик амалиётлар ҳам бўлиб, талабалар белгиланган режага мувофиқ амалиётга олиб чиқилади.

Кафедра ЎзРФА Тарих, Археология, Шарқшунослик илмий-тадқиқот институтлари, ЎзМУ, СамДУ, ТерДУ, БухДУ, Низомий номидаги Тошкент Давлат педагогика университети каби олий таълим муассасалари билан доимо илмий ҳамкорлик қилиб келади.

Кафедра қошида “Ёш археолог” тўгараги фаолият кўрсатиб, унда 40 га яқин иқтидорли талаба жалб этилган ҳамда уларга илмий тадқиқоти иши мавзулари берилган.

Кафедрада ўқитиладиган фанлар:

Бакалавриат:

1. Махсус тарих фанлар

2. Рақамли тарих

3. Тарихий антропология

4. Археология ва этнология

5. Жаҳон тарихи

6. Фан ва техника тарихи

7. Халқаро ҳамкорлик ва дипломатия тарихи

8. Жаҳон цивилизациялари тарихи

9. Тарих ўқитиш методикаси ва таълим технологиялари

10. Шарқ алломаларининг илмий мероси

11. Хорижий мамлакатларнинг замонавий тарихи

Магистратура:

Тарихий реконструкция масалалари

Палеоэкология ва цивилизация

Қадимги Шарқ тарихи манбалари ва тарихшунослиги

Жаҳон этнологиясининг долзарб масалалари

ХХ асрда Евроосиёда сиёсий жараёнлар: мустабид тузумнинг қулаши

Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи

Европа цивилизациялари тарихи

XVIII-XIX аср Россиянинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ривожланиши

Кафедра профессор-ўқитувчилари:

1. Мўминова Гавҳар - тарих фанлари доктори, доцент

2. Очил Бўриев - кафедра профессори, доцент

3. Ражабов Қаҳрамон - тарих фанлари доктори, профессор

4.Ражабова Нилуфар, тарих фанлари номзоди, доцент.в.б

5. Раҳмонов Фахриддин – тарих фанлари номзоди, доцент.

6. Усмонов Муртоз - тарих фанлари фалсафа доктори (PhD), доцент

7. Пардаев Асрор тарих фанлари номзоди, доцент.

8. Равшанова Гулора - катта ўқитувчи,

9. Дўстов Абдували - катта ўқитувчи,

10.Бердиев Жамшид - ўқитувчи,

11.Тўхтамишева Фотима - ўқитувчи,

12. Омонова Сарвиноз - ўқитувчи,

13. Эгамбердиев Фахриддин - ўқитувчи,

14. Каримов Мансур - ўқитувчи,

15. Тошпўлатов Бекзод - ўқитувчи,

16. Очилова Ойдиной - ўқитувчи,

19. Шодиева Дилноза - ўқитувчи,

20. Ҳолиқов Ғолиб - кабинет мудири,

21. Муртозова Саҳодат - тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент,

22. Аҳмедов Бекзод - тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент в.б.

Кафедрада олиб борилаётган илмий ишлар:

Кафедранинг илмий-тадқиқот мавзуси “Жаҳон цивилизациялари контексида Қашқадарё воҳаси”деб номланиб, мазкур йўналиш бўйича Г.Мўминова, О.Бўриев, Ф.Раҳмонов, Н.Ражабова, Ф.Шарипов, М.Усмонов, А.Пардаев, Ж.Бердиев, Ф.Эгамбердиев, Ф.Тўхтамишевалар тадқиқотлар олиб бормоқдалар. 

Кафедрада олиб борилаётган илмий-услубий ишлар: 

О. Бўриев. Дала этнологик экспедициялари уюштириш методикаси.

Г. Мўминова. Қашқадарё воҳаси тарихи фанидан амалий машғулотлар олиб бориш бўйича услубий кўрсатма

Н. Ражабова. Археология фанидан ўқув қўлланма

Н. Ражабова. Археология атамаларининг изоҳли луғати

Н. Ражабова. Ўрта асрлар Европаси тарихи тарихшунослиги ва манбашунослигининг долзарб масалалари фанидан курс иши ёзиш бўйича услубий кўрсатма

Ф. Раҳмонов. Жанубий Ўзбекистон ўзбекларининг деҳқончилик билан боғлиқ урф-одат ва анъаналарининг трансформацион жараёнлари

А. Пардаев. Конституция – демократик давлат барпо этиш ҳамда фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг ҳуқуқий пойдевори.Ўқув-услубий қўлланма

М. Усмонов. Этнология фанидан ўқув-услубий қўлланма

М. Усмонов. Ўзбекистон қўнғиротлари этник тарихи,хўжалик хусусиятлари ва идентиклик трансформацияси. Монография

А. Дўстов. Хронология ва метрология фанидан ўқув-услубий қўлланма