Инглиз тили ва адабиёти кафедраси

1 December, 2021

Кафедра мудири: катта ўқитувчи

Парда Қурбонов Ахмедович

Телефон: (+998 91) 639-23-62

Электрон манзили: pqurbonov@umail.uz, pqurbonov@yahoo.com

Кафедра тарихи

“Инглиз тили ва адабиёти” кафедраси 1961 йил Қарши давлат педагогика институтида Инглиз тили ва адабиёти номи билан ташкил топган.

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан 2014 йил 30 июнда университет факультетлари ва кафедралари янги тузилмаси тасдиқланиши ҳамда университет илмий кенгашининг 2014-2016 йиллари 4 июлдаги қарорига биноан кафедра номи “Лингвистика” кафедраси деб аталди. 2016 йилдан бугунга қадар “Инглиз тили ва адабиёти” кафедраси номи билан аталади.

Ҳозирги кунда кафедрада 26 нафар профессор-ўқитувчилар фаолият олиб боради, шундан 5 нафар катта ўқитувчи 21 нафар асистент ўқитувчилар фаолият кўрсатиб келмоқда. Кафедрада ўқитиладиган барча фанлардан замонавий педагогик технологиялар ҳамда ахборот технологиялари асосида таълим технологиялари яратилган ва электрон ўқув-услубий мажмуалар тайёрланган. Кафедра қошида 6 та замонавий ахборот–коммуникация воситалари билан жиҳозланган ўқув хонаси мавжуд.

Инглиз тили ва адабиёти кафедраси ҚарДУ қошидаги 1-сонли академик лицейи, Қарши Педагогика коллежи, Ғузор Қишлоқ Хўжалик коллежи, Кадрлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш маркази, “Нуристон” академик лицейи, Ўзбекистон Давлат Жахон тиллар университети, Ўзбекистон миллий университети, Самарқанд давлат чет тиллар университети билан доимо илмий ҳамкорлик қилиб келади.

Кафедрада қошида “Ёш лексиколог”, “Ёш тилшунослар” тўгараги ва “Ёш таржимонлар” мактаби мунтазам фаолият юритиб бормоқда, унда иқтидорли талабалар томонидан илмий маърузалар қилинади, унда 45 зиёд талабаларимиз жалб этилган. Ушбу тугараклар талабаларни илмий тадқиқот ишларига ва таълим сифатини оширишга доир фаолиятга йўналтиради.

Кафедра илмий- тадқиқот йўналиши: «Ҳозирги замон инглиз тилида лингвистик таҳлил ва таржима назарияси муаммолари».

Кафедрада тайёрланаётган таълим йўналишлари ва мутахассисликлар:

Бакалаврият

5111400 – Хорижий тил ва адабиёти (Инглиз тили)

Кафедрада ўқитиладиган фанлар:

Бакалавриат

Асосий ўрганилаётган тил. (Тил кўникмалари интеграцияси)

Асосий ўрганилаётган тил. (Ўқиш ва ёзиш амалиёти)

Тил амалиёти аспектлари.

Тилшунослик асослари.

Адабиётшуносликка кириш.

Назарий фонетика.

Мустақил таълим кўникмалари

Чет тилларни ўқитишнинг интеграллашган курси

Асосий ўрганилаётган тил. (Лексика)

Лексикология.

Ўрганил. тил филологиясига кириш.

Мамлакатшунослик.

Ўрганилаётган тил тарихи.

Стилистика ва матн таҳлили.

Адабиёт назарияси.

Француз адабиёти.

Француз тили ўқитиш методикаси.

Ўқитувчи нутқ маданияти.

Умумий тилшунослик.

Қиёсий типология.

Ўрган.тил наз.грамматикаси.

Таржима назарияси ва амалиёти.

Иккинчи чет тили.

Кафедра профессор-ўқитувчилар таркиби:

кат.ўқит., Жуманов В.

кат.ўқит., Низомова Х.

кат.ўқит., Холиқова Ҳ.

кат.ўқит.,  Жумаева Н.

кат.ўқит.,  Очилова Д.

ўқит., Шоназаров М.

ўқит., Тўраева Д.

ўқит., Гиясов Жавохир

ўқит., Муратова М.

ўқит., Қиёмова Г.

ўқит., Наширова Ш.

ўқит., Ёдгорова З.

ўқит., Эргашева Р.

ўқит., Чориева Ф.

ўқит., Маҳмудова У.

ўқит., Бегимкулова Д.

ўқит., Рўзиев Қ

ўқит., Ашурова Ш

ўқит., Авлаева С

ўқит., Хусанова Р

ўқит., Жўраев Н

ўқит., Алиқулов Ф

ўқит., Шерқулов С

ўқит., Хожаёров М

ўқит., Комилова Г

ўқит., Жабборова Х

ўқит., Ҳамраева М

Кафедрада олиб борилаётган илмий – тадқиқот ишлар:

Турғун шаклдаги сўроқ гапларнинг мулоқот матнида қўлланилиши.

Эграшева Гулноза “Предикатив ҳолатда предлогларнинг синтактик-семантик таҳлили”.

Холиқова Ҳуснора “Предлогли бирикмаларнинг илмий техникавий матнда фаоллашув ва таржимаси”.

Очилова Дилафруз “17 аср инглиз драматургиясида шарқона талқин” (Ж.Драйденнинг “Аврангзеб” асари мисолида).