Ўзбекистон тарихи кафедраси

15 December, 2021

Кафедра мудири:

Тўраева Матлуба Холиқуловна

Телефон: (+998 93) 240-23-69

Электрон манзили: m_тurayeva@list.ru

Ўзбекистон тарихи кафедраси ҳақида

“Ўзбекистон тарихи” кафедрасига 1993 йилда асос солинган бўлиб, 1993-1997 йилларда профессор О.Жўрақулов, 1997-2006 йилларда доцент Н.Исмоилов, 2006-2013 йилларда проф.А.Чориев мудирлик қилди.

2014 йилда “Ўзбекистон тарихи” ва “Жаҳон тарихи ва археология” кафедраларининг қўшилишидан Тарих кафедраси ташкил этилди. Қарши давлат университети ректорининг 2018 йил 3 декабрдаги 565-Х сонли буйруғига асосан Ижтимоий фанлар факультети Тарих кафедраси негизида “Ўзбекистон тарихи” кафедраси қайтадан ташкил этилди.

2018 йил 3 декабрдан 2020 йил февралгача т.ф.н, доцент А.Ҳасанов, 2020 йил март ойидан бошлаб кафедра мудири лавозимини т.ф.н, доцент М.Тўраева давом эттириб келмоқда.

“Ўзбекистон тарихи” кафедрасида 1993 йилдан бошлаб тарих таълим йўналиши бўйича олий маълумотли ва таянч мутахассислик дипломини олиш учун бакалаврлар тайёрланмоқда. Кафедрада вилоятдаги ижтимоий ривожланишда тарихчи мутахассисларга нисбатан эҳтиёжнинг ортиб бораётганлигини назарда тутган ҳолда, сиртқи ва иккинчи олий таълим йўналишида ҳам тарихчи мутахассислар тайёрланиб келинмоқда.

Бундан ташқари кафедрада 5А120302 ва 70220301 - Тарих (йўналишлар ва фаолият турлари бўйича) магистратура мутахассислиги бўйича кадрлар тайёрланмоқда.

“Ўзбекистон тарихи” кафедраси ихтиёридаги магистратура мутахассислигида Ўзбекистонда ер-сув муносабатлари тарихи, Глоболлашув шароитида Ўзбекистон ва Жаҳон мамлакатлари ҳамкорлиги, Ўзбекистоннинг XIX аср II ярми - ХХ аср даври тарихи долзарб масалалари, Ўзбекистонда элчилик муносабатлари тарихи фанлари ўқитилиб келинмоқда.

Мазкур кафедра томонидан 2019 йил 18 май “Ўзбекистон тарихи фани ва илмий тадқиқотлардаги инновацияларни ўқув жараёнига жорий этишнинг долзарб муаммолари”, 2020 йил 28 сентябрда “Ижтимоий-гуманитар таълим ва ёшларни илмий тадқиқлтга жалб этиш муаммолари”, 2021 йил 4 июнь куни “Миллий қадриятлар, тарихий хотира: тарихий – маънавий ўқитишнинг долзарб муаммолари” каби мавзуларда илмий-амалий конференциялар ўтказиб келинган.

Ўзбекистон тарихи кафедраси профессор-ўқитувчилари ва меҳмонлар республика конференциясида (2021 йил 4 июнь)

Кафедра профессор-ўқитувчилари ва тарих таълим йўналиши талабалари анжуманда (2021 йил 4 июнь)

Шунингдек, 2021 йил 27 феврал санасидан бошлаб университет ҳузурида 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи ихтиссослиги бўйича PhD (фалсафа доктори) илмий даражасини берувчи PhD.03/27.02.2021. таr.70.05-рақамли илмий кенгаш фаолият олиб бормоқда.

Ўзбекистон тарихи кафедраси ҳузурида Ўзбекистон тарихи ихтиссослиги бўйича докторантура ҳам мавжуд бўлиб, бугунги кунда 4 нафар (М.Маматова, И.Жабборова, Н.Аҳмадова, С.Ботиров) докторант таҳсил олмоқда.

Ўзбекистон тарихи кафедрасида 22 нафар профессор - ўқитувчилар фаолият кўрсатади. Шундан 2 нафар фан доктори, профессор, 5 нафар доцент, 1 нафар фан номзоди ва 5 тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), 9 нафар ўқитувчи фаолият кўрсатмоқда.

Кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан “5120300 - Тарих (Мамлакатлар ва минтақалар бўйича)” таълим йўналишида ва университетдаги барча номутахассис йўналишларда қуйидаги фанлар ўқитилади:

Ўзбекистон тарихи, Тарихий география, Ўзбекистоннинг энг янги тарихи, Музейшунослик ва архившунослик, Ўзбекистоннинг маданияти ва санъати тарихи, Ўзбекистон давлатчилиги тарихи, Ўрта Осиё меъморчилиги тарихи, Тарихий ўлкашунослик ва урбанизация жараёнлари, манбашунослик ва тарихшунослик, Амир Темур ва унинг жаҳон тарихида тутган ўрни, Қашқадарё воҳаси тарихи, барча номутахассис йўналишлар учун Ўзбекистоннинг энг янги тарихи фанларидан дарс машғулотлари ўтказилиб келинмоқда. Кафедрада ўқитиладиган барча фанлардан замонавий таълим технологиялари ва ахборот технологияларига асосланган электрон ўқув услубий мажмуалар яратилган. Кафедра қошида битта замонавий ахборот-коммуникация воситалари билан жиҳозланган маърузалар зали мавжуд. Кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан ўқув йили давомида 30 дан ортиқ маъруза машғулотлари мазкур маърузалар залида олиб борилади.

Кафедра аъзоларидан мустақил изланувчи сифатида фаолият кўрсатиб келаётган ўқитувчилардан 5 нафари (Ғ.Каромов, К.Полвонов, Ш.Норматов, Р.Тўхтаева, А.Ачилов) илмий ишларини якунлаб, муваффақиятли ҳимояни амалга оширишди.

Кафедра мустақил изланувчи сифатида фаолият кўрсатиб келаётган ўқитувчилардан Норматов Шерзод Мирзаевич 2021 йил 12 июн куни “Илк ўрта асрлар даври Ўрта Осиёнинг жанубида миграция ва этномаданий жараёнлар” мавзусидаги докторлик диссертациясини (PhD) муваффақиятли ҳимоя қилди.

Кафедра тадқиқотчиси Ш.Норматов ҳимоя жараёнида (2021 йил 12 июнь)

Шунингдек, кафедра мустақил изланувчи сифатида фаолият кўрсатиб келаётган ўқитувчилардан Каромов Ғулом Ҳамитович ҳам 2021 йил 16 июль куни “Туркистон АССР, БХСР ва ХХСРда соғлиқни сақлаш соҳасининг йўлга қўйилиши” мавзусидаги мавзусидаги докторлик диссертациясини (PhD) муваффақиятли ҳимоя қилди.

Кафедра тадқиқотчиси Ғ.Каромов ҳимоя жараёнида (2021 йил 16 июль)

Кафедра мустақил изланувчи сифатида фаолият кўрсатиб келаётган ўқитувчилардан Полвонов Козим Наимович 2021 йил 28 июль куни “Қашқадарё вилоятида шаҳарларнинг ташкил топиши ва ривожланиш тарихи (1970-2016 йилларда)” мавзусидаги мавзусидаги докторлик диссертациясини (PhD) муваффақиятли ҳимоя қилди.

Кафедра тадқиқотчиси К.Полвонов ҳимоя жараёнида (2021 йил 28 июль)

Кафедра мустақил изланувчи сифатида фаолият кўрсатиб келаётган ўқитувчилардан Тўхтаева Раъно Нортўхтаевна илмий ишларини якунлаб, 2021 йил 4 август куни “Совет ҳокимиятининг пул ислоҳотлари ва Ўзбекистон аҳолисининг ижтимоий ҳаёти (1917-1970 йиллар)” мавзусидаги мавзусидаги докторлик диссертациясини (PhD) муваффақиятли ҳимоя қилди.

Кафедра тадқиқотчиси Р.Тўхтаева ҳимоя жараёнида (2021 йил 4 август)

Кафедра мустақил изланувчи сифатида фаолият кўрсатиб келаётган ўқитувчилардан Ачилов Анвар Туйчиевич илмий ишларини якунлаб, Олий Аттестация комиссияси ҳузуридаги Илмий Кенгашга топширишди. А.Ачилов 2021 йил 27 август куни “Буюк ипак йўлида хизмат кўрсатиш тизими” (Ўрта Осиё мисолида) мавзусидаги мавзусидаги докторлик диссертациясини (PhD) муваффақиятли ҳимоя қилди.

Кафедра тадқиқотчиси А.Ачилов ҳимоя жараёнида (2021 йил 27 август)

Бундан ташқари кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан кенг миқёсда илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Жумладан, кейинги йилларда кафедра аъзолари томонидан Скопус, хорижнинг нуфузли журналлари ва ОАК рўйхатидаги илмий журналларда 100 га яқин илмий мақолалар чоп эттирилди.

Кафедранинг профессор-ўқитувчилари, “Жанубий Ўзбекистон тарихи, археологияси ва этнологиясининг долзарб муаммолари” мавзусида тадқиқот ишларини олиб бормоқда. Мазкур йўналиш бўйича проф. Б.Эшов 2 та дарслик, доц. А.Ҳасанов 2 та, доц. М.Тўраева 2 та, Н.Ўроқова 3 та, Қувватова 1 та, М.Қодирова 1 та, А.Эрназаров (проф. О.Бўриев билан ҳаммуаллифликда) монография, ўқув-услубий қўлланма ва рисолалар нашр эттиришган. Шунингдек, илмий-тадқиқот йўналишидан келиб чиқиб, кафедрада илмий-услубий семинар фаолият кўрсатмоқда. Семинарни т.ф.д. профессор Б.Эшов бошқармоқда. Кафедра қошида “Ёш тарихчилар” тўгараги мавжуд бўлиб, иқтидорли талабалар билан ўқитувчи О.Рахмонқулова иш олиб бормоқда. Тўгарак фаолияти талабаларни илмий-тадқиқот ишларига жалб этишга қаратилган бўлиб, талабалар томонидан илмий раҳбарлари билан биргаликда 80 дан ортиқ мақола ва тезислар Республика миқёсидаги илмий-амалий конференциялар тўпламларида чоп этилди.

Кафедра ҚарДУ қошидаги Академик лицей билан ҳамкорлик қилиб келмоқда. Кафедра томонидан мунтазам равишда услубий қўлланмалар, тарқатма материаллар, электрон таълим ресурслари тайёрланиб, Академик лицейга услубий ёрдам берилиб келинмоқда.

Кафедранинг ҚарДУ Академик лицейи билан ҳамкорлигидан лавҳалар 

Кафедра профессор-ўқитувчиларининг ва ҚарДУ Академик лицейи Ижтимоий-гуманитар фанлар кафедраси аъзолари билан ўтказилган давра суҳбати

Кафедра профессор-ўқитувчилари:

1.         Тўраева Матлуба Холиқуловна - кафедра мудири, тарих фанлари номзоди, доцент.

2.         Эшов Баҳодир Жўраевич - тарих фанлари доктори, профессор.

3.         Чориев Аҳмаджон Ҳуваевич - тарих фанлари доктори, профессор.

4.         Ўроқова Нигора Саломовна - тарих фанлари номзоди, доцент.

5.         Ҳасанов Акром Мўминович - тарих фанлари номзоди, доцент.

6.         Низомов Хайриддин ХХХ - тарих фанлари номзоди, катта ўқитувчи.

7.         Қувватова Нодира Кадировна - тарих фанлари номзоди, доцент.

8.         Қодирова Мамлакат Мўминовна - тарих фанлари номзоди, доцент в.б.

9.         Каромов Ғулом Хамидович – т.ф.ф.д., катта ўқитувчи.

10.       Ачилов Анвар Тўйчиевич – т.ф.ф.д., ўқитувчи.

11.       Тўхтаева Раъно Нортўхтаевна –т.ф.ф.д., ўқитувчи.

12.       Норматов Шерзод Мирзаевич - т.ф.ф.д., ўқитувчи.

13.       Полвонов Козим Наимович – т.ф.ф.д., ўқитувчи.

14.       Кўчаров Жамшид Қулназарович - ўқитувчи.

15.       Тўраев Шуҳрат Рахмонович - ўқитувчи.

16.       Қўлдошев Ҳусан Шаҳарович - ўқитувчи.

17.       Мўминов Усмон Муҳамад ўғли- ўқитувчи.

18.       Каримов Баҳром Джалолович- ўқитувчи.

19.       Эрназаров Азим Худойқулович - ўқитувчи,

20.       Саматова Фируза Неъматовна - ўқитувчи

21.       Раҳмонқулова Оксана Алиқуловна- ўқитувчи.

22.       Саидов Фаррух Соибович – ўқитувчи.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 29/09-сонли қарорига мувофиқ, ҳамкорлик доирасида Панжикент шаҳридаги Тожикистон педагогика институти профессори Вохидов Шодмон Хусенович 2021-2022 ўқув йилида Тарих таълим йўналиши бакалавр ҳамда магистратура босқичи талабалари билан дарс машғулотларини олиб боришлари режалаштирилган.

Кафедра манзили:  Қарши шаҳри, Кўчабоғ кўчаси, 17-уй.