Лингвистика кафедраси

1 December, 2021

Кафедра мудири: катта ўқитувчи

Омонова Махфурат Келдияровна

Телефон: (+998 93) 937-63-36

Электрон манзили: maxfurat.omonova@mail.ru

Кафедра тарихи

“Лингвистика” кафедраси 2018-йил 1-ноябрда ташкил топган.

Ҳозирги кунда Лингвистика кафедрасида 29 нафар профессор-ўқитувчилар шундан, 10 нафар катта ўқитувчи ва 19 нафар ассистент ўқитувчилар фаолият кўрсатиб келмоқда. Кафедрада ўқитиладиган барча фанлардан замонавий педагогик технологиялар ҳамда ахборот технологиялари асосида таълим технологиялари яратилган ва электрон ўқув-услубий мажмуалар тайёрланган. Талабаларга фанлар бўйича дарс жараенлари кафедрага тегишли замонавий ахборот-коммуникация воситалари билан жиҳозланган ўқув хонасида олиб борилади. Кафедра қошида “Зукко китобхон” тугараги талабалар билан иш олиб боради. Унда талабаларга кафедранинг масъул профессор-ўқитувчилари томонидан режа асосида ўзбек ва инглиз ёзувчи ва шоирларининг ижод маҳсули таништирилиб, муҳокама олиб борилади. Талабаларга ушбу езувчи ва шоирларнинг шеър ва асарлари таржима қилишга бериб борилади. Ўқув йилининг ҳар кварталида “Зукко китобхон” мусобақалари босқичма-босқич ташкил этилади. Ғолиб командалар эсдалик совғалар ва кубок билан тақдирланиб борилади.

Лингвистика кафедраси ташкил этилганидан буен халқаро ва ҳудудий ҳамкорликни яхши йўлга қўйган ва самарали давом эттирмоқда. Масалан, 2019-йилдан бошлаб Россия федерациясининг Москва давлат лингвистика университети 5120100 – Филология ва тилларни ўқитиш (инглиз тили) бакалаврият таълим йўналиши бўйича ҳамда 5А120102 – Лингвистика (инглиз тили) магистратура мутахассислиги бўйича Белгород давлат университети билан қўшма дастур асосида ҳамкорлик олиб бормоқда. Қўшма дастур асосидаги машғулотлар маҳаллий ва ҳамкор профессор – ўқитувчилар томонидан шартнома асосида олиб борилади. Бундан ташқари ҚарДУ қошидаги 1-сонли академик лицей, Қарши педагогика коллежи, Ғузор қишлоқ хўжалик коллежи, Қашқадарё вилояти халқ таълими тизими ходимларининг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш маркази, “Нуристон” академик лицейи, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, Самарқанд давлат чет тиллар университети билан доимий илмий ҳамкорлик қилиб келмоқда.

Кафедра қошида “Умид” ўқув маркази фаолият олиб боради. Ушбу марказ хўжалик шартнома асосида инглиз тили бўйича тўртта Reading, Writing, Listening ва Speakining кўникмаларини ўстиришга асосланган дарс машғулотлари олиб борилади. Инглиз тили бўйича APTIS, CEFR, TOEFL тил даражаси C1 бўлган профессор-ўқитувчилар дарс машғулотларини олиб боришади. Ҳозирги кунда Лингвистика кафедраси Қашқадаре вилоят Статистика бўлими ва Қашқадаре вилоят суди билан шартнома асосида инглиз тили дарслари олиб борилади.

Кафедра илмий - тадқиқот йўналиши: «Ҳозирги замон инглиз тилида лингвистик таҳлил ва таржима назарияси муаммолари». Ушбу тадқиқот йўналиши бўйича кафедра бўйича 20дан ортиқ илмий мақолалар, тезислар чрп этилган.

Кафедранинг 8дан ортиқ профессор – ўқитувчилари М.Омонова, Ф.Атамуродова, Н.Амирқулова, Ш.Халилова, Р.Некбоева, Г.Эргашева, Н.Шакурова, М.Номозова, Д.Чарыева мустақил тадқиқотчи сифатида илмий фаолият олиб бормоқда.

Кафедрада тайёрланаётган таълим йўналишлари ва мутахассисликлар

Бакалавриат

5120100- Филология ва тилларни ўқитиш (инглиз),

60230100 - Филология ва тилларни ўқитиш (инглиз)

Магистратура

5А120102 - Лингвистика (инглиз)

70230101 - Лингвистика (инглиз)

Кафедрада ўқитиладиган фанлар:

Бакалавриат

Асосий ўрганилаётган тил. (Оғзаки нутқ амалиёти)

Асосий ўрганилаётган тил. (Ўқиш ва ёзиш амалиёти)

Тилшунослик.

Адабиётшунослик.

Назарий фонетика.

Чет тилларни ўқитишнинг интеграллашган курси (I, II, III, V)

Лексикология.

Роман-герман филологиясига кириш.

Мамлакатшунослик.

Ўрганилаётган тил тарихи.

Стилистика ва матн таҳлили.

Тили ўрганилаётган мамлакат адабиёти.

Инглиз адабиёти.

Тиллар ўқитиш методикаси ва таълим технологиялари.

Қиёсий типология.

Назарий грамматика.

Таржима назарияси ва амалиёти.

Иккинчи чет тили.

Хорижий тилларни ўқитишда маданиятлараро мулоқотни шакллантириш

Маданиятлараро компетенция

Матбуот тили

Тил сатҳларини ўқитишда коммуникатив ёндашув

Амалий фонетика

Амалий грамматика

Магистратура

Матн лингвистикаси

Ҳорижий мамлакатлар лингвистик назариялари

Асосий чет тили

Назарий грамматиканинг долзарб муаммолари

Қиёсий тилшуносликнинг замонавий йўналишлари

Асосий ўрганилаётган тил ўқитиш методикаси ва замонавий технологиялар

Кафедранинг профессор-ўқитувчилар таркиби:

Омонова Махфират кафедра мудири, катта ўқитувчи

Шукурова Замира катта ўқитувчи

Отамуродова Феруза катта ўқитувчи

Эргашева Гулноз катта ўқитувчи

Тўраева Гўзал катта ўқитувчи

Амирқулова Наргиза катта ўқитувчи

Некбоева Раъно катта ўқитувчи

Ҳалилова Шахло катта ўқитувчи

Ғайбуллаева Малоҳат катта ўқитувчи

Шакурова Наргиза катта ўқитувчи

Номозова Марғуба катта ўқитувчи

Иркаев Жасур ўқитувчи

Қурбонова Сурайё ўқитувчи

Мавлонова Наргиза ўқитувчи

Чарыева Дилноза ўқитувчи

Ахмедова Гўзал ўқитувчи

Жуманова Севара ўқитувчи

Латипов Бобур ўқитувчи

Эшқобилова Феруза ўқитувчи

Хамдамова Дилноза ўқитувчи

Қаюмова Моҳичеҳра ўқитувчи

Отамуродова Орзугул ўқитувчи

Мухторова Умида ўқитувчи

Чориева Зебинисо ўқитувчи

Хидирова Гулноза ўқитувчи

Маматкулова Шохсанам ўқитувчи

Бобоев Темур ўқитувчи