Мактабгача таълим кафедраси

11 January, 2022

Кафедра мудири: педагогика фанлари номзоди, доцент

Орипова Нодима Халиловна

Телефон: (+99890) 288-60-73

Электрон манзил: oripova73@mail.ru

Кафедра тарихи

“Мактабгача таълим” кафедраси 1991 йилда Қарши Давлат педагогика институтида “Мактабгача тарбия” номи билан ташкил топган. 1993 йилда кафедра номи “Мактабгача тарбия педагогикаси ва методикаси” номи билан юритила бошланган. 2010 йилда кафедра “Ижтимой педагогика- психология ва мактабгача таълим” кафедраси номи билан ўзгарган.

Мазкур кафедрага проф. А.Чориев, дотс. Х.Каримов, п.ф.д. Р.Шодиевлар мудирлик қилган. 2014 йил 1 апрелдан университет кафедраларининг оптималлашганлиги сабабли ушбу кафедра “Бошланғич таълим” кафедраси таркибига қўшилган ва “Мактабгача ва бошланғич таълим методикаси” кафедраси деб номлана бошланди.

2014-2018 йилларгача кафедрага педагогика фанлари доктори Р. Шодиев  раҳбарлик қилди. Унинг раҳбарлиги жараёнида кафедрага иш фаолияти янада ўсиб борди. Кафедра ўқитувчилари унинг мудирлиги даврида ўқув, илмий, услубий, ташкилий  жиҳатдан ишларни самарали олиб борди. У раҳбарлик қилаётган йилларда кафедрада 5А111801 - Таълим-тарбия назарияси ва методикаси (Мактабгача таълим) магистратура ҳамда 13.00.01 – Педагогика тарихи ва назарияси. Таълимда менежмент ҳамда 13.00.08- Мактабгача таълим ва тарбия назарияси ва методикаси бўйича таянч докторантура (PhD) ҳамда докторантура (DSc) фаолияти йўлга қўйилди.

2018 йил октябрь ойида Қарши давлат университети структурасига ўзгартириш киритилганлиги боис “Мактабгача ва бошланғич таълим методикаси” кафедраси таркибидан “Мактабгача таълим” кафедраси ажралиб чиқди. Ҳозирги кунда кафедрага педагогика фанлари номзоди (2008 йил 18 декабрда номзодлик диссертациясини ҳимоя қилган) доцент мудирлик қилмоқда.

Кафедрада тайёрланаётган таълим йўналишлари ва мутахассисликлар

Кафедрада 5111800 – Мактабгача таълим йўналиши бўйича (кундузги ва сиртқи) бакалаврлар ва 5А111801 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (мактабгача таълим) мутахассисликлари бўйича магистрантлар тайёрланади.

Кафедрада фаолият юритадиган профессор-ўқитувчилар ҳақида маълумот

Профессор ўқитувчиларнинг фамилияси исми, отасининг исми

Туғилган йили

Лавозими

1

Орипова Нодима Халиловна

1973

Кафедра мудири, доцент

2

Кенжаева Дилдора Тиркашевна

1973

п.ф.н., катта ўқитувчи

3

Ҳамроев Шуҳрат

1973

п.ф.н., катта ўқитувчи

4

Кенжаева Сабохат

1976

PhD., катта ўқитувчи

5

Хўжақулов Акбар

1982

PhD., катта ўқитувчи

6

Ашурова Тулғаной

1974

Катта ўқитувчи

7

Назиров Усмон

1974

Катта ўқитувчи

8

Муҳаммадиева Манзура

1980

PhD., Катта ўқитувчи

9

Тиловова Наргиза

1970

Ўқитувчи

10

Ботирова Латофат

1974

Ўқитувчи

11

Бўриева Нилуфар

1975

Ўқитувчи

12

Мирзаева Манзура

1973

Ўқитувчи

13

Рашидова Раъно

1974

Ўқитувчи

14

Ражабова муҳайё

1975

Ўқитувчи

15

Ашурова Сожида

1991

Ўқитувчи

16

Келдиярова Вазира

1992

Ўқитувчи

17

Бўриева Турсуной

1994

Ўқитувчи

Кафедрада ўқитиладиган фанлар

Бакалавриат:

Мактабгача педагогика

Болаларни саҳналаштириш ва ижодий фаолиятга ўргатиш

Халқ педагогикаси

Болалар нутқини ўстириш

Математик  тасаввурларни шакллантириш

Болалар жисмоний тарбияси

Табиат билан таништириш

Тасвирий фаолиятга ўргатиш

Педагогик илмий тадқиқотлар методикаси

Умумий педагогика

Хорижда таълим тизими

Мактабгача талимни ташкил этиш ва рахбарнинг ташкилотчилик маданияти

Мактабгача талимда педагогик диагностика

Мактабгача талимни ўқитиш технологиялари ва лойиҳалаштириш

Болаларни мактабга тайёрлаш

Магистратура:

Мактабгача талим методологияси

Мутахассислик фанларини ўқитиш методикаси

Мактабгача талимни бошқаришнинг илмий асослари

Мактабгача талимда инновацион фаолият

Мактабгача педагогик акмеология

Педагогик маҳорат

Педагогик конфликтология

1. Кафедранинг илмий салоҳияти. Кафедрада жами 17 нафар профессор-ўқитувчилар (1 нафар фан номзоди, доцент, 4 нафар фан номзоди, катта ўқитувчи, 3 нафар катта ўқитувчи, 9 нафар ўқитувчилар) фаолият олиб боришмоқда.

2. Кафедранинг халқаро ва республика ОТМ ва ИТМ лар билан ҳамкорлиги. Кафедра Жанубий Кореянинг COIKA ташкилоти, Россиянинг Белгород давлат миллий тадқиқот университети, Қори Ниёзий номидаги педагогика фанлари илмий тадқиқот институти, Низомий номидаги ТДПУ, Бухоро ДУ, Урганч ДУ, Наманган ДУ, Самарқанд ДУлар билан илмий алоқалар ўрнатган.

2019 йилдан 2020 йил март ойигача жорий йилда COIKA ташкилотидан бир нафар илмий даражали профессор-ўқитувчи Ли Ёнгил кафедра валантёри сифатида фаолият олиб бормоқда. Шунингдек, 2020 йилда Россиянинг Белгород давлат миллий тадқиқот университети доценти Ивашенко Елена мактабгача таълим йўналишида “Умумий педагогика” фанидан 18 соатлик маъруза, амалий, семинар машғулотини ташкил этди.

3. Кафедрада илмий ишларнинг бориши. Кафедра ўқитувчиларидан Хўжақулов Акбар “Мактабгача таълим ташкилоти тарбияланувчиларининг ижтимоий институтларга нисбатан қадриятли муносабатларини шакллантириш” мавзусидаги ва ўқитувчи М.Муҳаммадиева “Бошланғич синф ўқувчиларида фаолиятлар интеграцияси жараёнида масъулиятлиликни шакллантириш методикаси” мавзусидаги PhD диссертациясини ҳимоя қилишди.

Жорий йилда кафедра мудири Н.Орипова “Педагогик касбий компетентлик ва креативлик” номли дарслигини, ўқитувчи Т. Ашурова “Тасвирий фаолиятга ўргатиш” номли, ўқитувчи М. Алимардонова “Математик тасаввурларни шакллантириш назарияси ва технологияси” номли, ўқитувчи Келдиярова Вазира “Болаларни ижодий фаолиятга ўргатиш” номли ўқув қўлланмаларини чоп эттирди.

Кафедра ўқитувчилари Ашурова Тулғаной, Мухаммадиева Манзура, Тўраев Ёлқин томонидан яратилган дастурий маҳсулот ва мобиль илова учун муаллифлик гувоҳномасини (DGU) қўлга киритдилар.

Кафедра професоор ўқитувчилари томонидан 2020-2021 йилда Scopus баъзасидаги “Journal of Critical Reviews” (Hindiston), “Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems” (AQSH) журналларида 7 та илмий мақолалар чоп этилди.

Шу билан бирга профессор-ўқитувчилар мазкур ўқув йилида илмий изланишлари юзасидан 17 та ОАК эътироф этган халқаро журналларда ва 36 та Республика маҳаллий журналларида (ОАК) мақолалар чоп эттирилди.

2020-2021 ўқув йилда Халқаро конференцияларда эса 14 та тезис чоп қилинган бўлса, Республика илмий-амалий журналларида 60 дан ортиқ тезислар эълон қилинган.

Кафедра мудири дотс. Н. Орипова 2020 йил 11 ноябрь куни Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтган “Мактабгача таълим тизимини ривожлантиришда илмий-амалий инновацияларнинг педагогик аҳамияти” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференцияда ўзининг “Болалар фаолиятини мақсадли ташкил этишнинг  педагогик асослари” мавзусида маърузаси билан иштирок этди.

Кафедрада илмий семинар мунтазам фаолият олиб борди. Ушбу семинарда жами 10 дан ортиқ илмий маърузалар тингланди.

Кафедрада таҳсил олаётган иқтидорли талабалар томонидан 12 та илмий мақола чоп этилди.

4. Кафедрада иқтидорли талабалар билан ишлаш.

Кафедрада юқори курс талабалари учун 2 та тўгарак фаолият кўрсатди. Кафедра профессор-ўқитувчиси М. Ражабова томонидан 7-ТТЖда “Моҳир қўллар” номли тўгарак ташкил этилган бўлиб, ҳар ҳафтанинг жума кунлари талабалар билан машғулотлар амалга ошириб келинмоқда.

Мактабгача таълим йўналишида таҳсил оладиган бир қатор иқтидорли талабалар турли халқаро танловларда иштирок этиб фахрли ўринларни қўлга киритдилар. Жумладан, 2021 йилда Россиянинг Нижневартовский Университетида ўтказалган онлайн “Весенний экспромт 2021” халқаро танловида иштирок этиб Л.Ўсанова 1-ўринни, С.Юсупова 3-ўринни эгалладилар. Фестиваль ташкилотчилари томонидан пул мукофоти ва диплом билан тақдиландилар.

Шунингдек, 2021-йил май ойида Россиянинг Бошқирд давлат педагогика институти томонидан ташкил этилган “Евросиё туркий халқларининг болалар ўйинлари” номли масофавий танловида ҳам бир нечта иқтидорли талабалар ўзларнинг ишлари билан иштирок этиб фахрли 3-ўринни қўлга киритишди.

Кафедра профессор-ўқитувчилари ҳамда иқтидорли талабалар 2020-йил давомида бир қатор халқаро ва республика миқёсидаги илмий-амалий конференцияларда ўз илмий мақолалари ва тезислари билан иштирок этиб келмоқда. Кафедра мудири доц.Н.Орипова, п.ф.н.Д.Кенжаева, М.Мухаммадиевалар рахбарлигида иқтидорли талабалар А.Бўриева, Н.Расулова, Ч.Музаффарова, Г.Омонова, Г.Абдуллаева, М.Туропова, Л.Турдиқуловалар ўз тезислари билан илмий амалий конференцияларда иштирок этишди.

5. Олий таълим, фан ва ишлаб чиқариш ўртасидаги ўзаро инновацион ҳамкорлик борасида олиб борилаётган ишлар.

Кафедра фан ва ишлаб чиқариш ўртасидаги ўзаро инновацион ҳамкорликни амалга ошириш учун Косон педагогика коллежи, вилоят мактабгача таълим бошқармаси, Қарши шаҳар бўлими ва Қарши шаҳридаги 17, 25, 30 каби бир қатор мактабгача таълим ташкилотлари билан шартномалар имзолаган. Шу билан бирга, кафедрада ўқитадиган фанлар вилоят мактабгача  таълим муассасаларидаги мактабгача таълим жараёни билан узвий ҳолда олиб борилмоқда. Йўналиш талабалари олий таълим жараёнида эгаллаётган билимларини мактабгача таълим ташкилотларидаги малакавий амалиётлар давомида, курс ишлари, мустақил таълим топшириқлари, битирув малакавий ишларини бажаришда фойдаланиб келмоқдалар. Шунингдек, талабаларнинг амалий машғулотлар жараёнида тайёрлаган кўргазмали материллари мактабгача таълим ташкилотларида методик жиҳоз сифатида фойдаланиб келинмоқда.

Мазкур ўқув йилида кафедра професссор-ўқитувчиларидан Д.Кенжаева, Т.Ашурова, У.Назировлар мактабгача таълим ташкилотининг етакчи мутахассислари билан ҳамкорликда ўқитиладиган фанлар юзасидан маҳорат дарсларини ташкил этишди.

Мактабгача таълим кафедраси билан Чироқчи  туман халқ таълими бўлимига қарашли 73-мактаб ўртасида ҳамкорлик ўрнатилган бўлиб, кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан ушбу мактабнинг маънавий-маърифий, илмий-услубий соҳаларини ривожлантириш мақсадида семинар-тренинглар ва амалий-кўргазмали дарслар ташкил этилди. Кафедра профессор-ўитувчилари томонидан мактабнинг моддий техник базасини бойитиш мақсадида қизиқарли бадиий китоблар, спорт анжомлари совға қилинди.

6. Тадбиркорлик ишлари

Кафедрада тадбиркорлик ва бюджетдан ташқари маблағ топиш борасида ҳам самарали ишлар олиб борилмоқда. Хусусан, кафедра ташаббуси билан вилоятдаги оилавий ва давлат шерикчилик асосида ташкил этилган МТТ раҳбар-ҳодимлари ва тарбиячилари учун 1 ойлик пулли ўқув курси ташкил этилди. Бу ташаббус вилоят мактабгача таълим бошқармаси томонидан қўллаб-қувватланди. Тингловчиларга курсни тамомлаганлик ҳақидаги сертификатлар тақдим этиб борилмоқда.

7. Маънавий-маърифий ишлар

Мактабгача таълим кафедраси профессор-ўқитувчилари томонидан бир қатор тадбир ва йиғилишлар ўтказилди. Жумладан, 2021 йил 8-февраль куни “Буюк аждодларга эҳтиром” мавзусида, март ойида Зулфияхоним, Абдулла Орипов таваллудига бағишланган тадбирлар ташкил этилиб талабаларнинг фаол иштирок этиши таъминланди. Шу билан бирга, апрель ойида Муҳаммад Юсуф таваллудига бағишланган ва 9-май Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан “Хотира муқаддас-қадр абадий” мавзуларида тадбирлар ўтказилди.

Шунингдек, Факультет ва университети миқёсида ташкил этилган тадбирлар, давра суҳбатлари ва йиғилишларда кафедра аъзолари ва йўналиш талабалари фаол иштирок этишди.