Педагогика кафедраси

9 Апрель, 2021

Кафедра мудири: Педагогика фанлари номзоди, доцент

Сохибов Акрам Рустамович

Телефон: (+998 90) 617-99-09

Электрон манзили: сохибовакрам@гмаил.cом

Педагогика кафедраси тарихи:

“Педагогика” кафедраси 1964 йилнинг март ойида Ижтимоий гуманитар фанлар негизида ташкил топган. Унда таниқли олимлардан профессор М.Очилов, доцентлар Н.Ҳамраев, Усмонов С.И., Холиқов Д. Қултаев Ж.Қ., Хидирова Б.Х., Мазитова Г.Х., Мазитова М.Х.лар фаолият кўрсатганлар.

“Педагогика” кафедраси қуйидаги профессор-ўқитувчилар кафедра мудирлиги лавозимида ишлаганлар:

Татарская Идея Ефимовна (1964-1966)

Баратов Т.Б. (1966-1970)

Усмонов С.И. (1970-1972)

Очилов М.О. (1972- 1983)

Хамраев Н.Х. (1983-1985)

Чориев А.Ч. (1985-1996; 1999- 2003)

Эшмурадов Э.Э. (1996-1999)

Файзуллаева Н.С. (2003-2006)

Сохибов А.Р. (2007-2013)

Джумаева Н.Э. (2013- 2018)

Сохибов А.Р. (2018-хозиргача)

Кафедрада ҳозирги вақтда 1 та профессор, 5 нафар педагогика фанлари номзодлари, доцентлар, 2 та катта ўқитувчи, 10 нафар ўқитувчилар, фаолият кўрсатмоқда. Илмий салоҳият 40%. “Педагогика” кафедраси профессор-ўқитувчилари университетнинг барча факультет ва йўналишларида фаолият кўрсатади.

Кафедра профессор-ўқитувчилари:

дотс. Сохибов Акрам Рустамович – кафедра мудири

проф. Чориев Абдишукур Чориевич

дотс. Хайдарова Олия Каххаровна

п.ф.н. Эшмуродов Эргаш

п.ф.н. Очилова Нигора Маллаевна

п.ф.н. Эшмуродова Гулбахор Хушмуродовна

п.ф.н. Ражабова Инобат Равшановна

дотс. Жумаева Наргиз Эркиновна

кат. ўқ.Қорахонова Ойсара Юлдошовна

кат.ўқ. Султонов Акрам Икромович

ўқ.Исмоилова Юлдуз Тураевна

ўқ.Халилова Хабиба Маматқуловна

ўқ.Қурбонова Азиза Ўктамовна

ўқ.Қултоева Насиба Жураевна

ўқ.Муродова Зулфия Қаюмовна

ўқ.Сатторова Мохира Амирқуловна

ўқ. Мирзақобилов Асқарали Давронович

ўқ. Ражабова Лола Рахматуллаевна

ўқ. Пардақулов Норбек Пардақулович

ўқ. Хўжаёрова Нафиса Султонмуродовна

Кафедрада 5А110901 педагогика назарияси ва тарихи магистратура мутахассислиги ва университетнинг барча бакалавриат йўналишлари бўйича қуйидаги фанлар ўзбек ва рус тилида  ўқитилади:

Бакалавриатнинг йўналишларида:

Педагогика

Умумий педагогика

Ижтимоий педагогика

Оила педагогикаси

Таълим технологиялари

Педагогика назарияси ва тарихи

Педагогик маҳорат

Тарбиявий ишлар методикаси

Магистратура мутахассислиги: 5А110901-Педагогика назарияси ва тарихи

Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат

Педагогик тадқиқотлар методологияси

Педагогиканинг консептуал асослари

Педагогик фикрлар тарихи

Педагогик менежмент

Педагогик диагностика ва коррекция

Махсус фанларни ўқитиш методикаси

Олий мактаб педагогикаси

Кафедранинг бош устувор илмий тадқиқот мавзуси “Узлуксиз таълим мазмуни, методи ва воситаларни модерниз