Эълонлар

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи PhD.03/04.06.2020.Ped.70.02. рақамли илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилиши 2022 йил 12 март куни соат 09:00да бўлиб ўтади.

10 March, 2022

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи PhD.03/04.06.2020.Ped.70.02. рақамли илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилиши 2022 йил 12 март куни соат 09:00да бўлиб ўтади. 

Кун тартиби:

1.Жўраев Туйчи Норбўтаевичнинг 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (информатика) ихтисослиги бўйича “Рақамли технологиялар асосида талабалар ўқув-билув фаолиятини такомиллаштириш методикаси (таълимда ахборот технологиялари фани мисолида), мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияси ҳимояси. 

2.Жoбборов Фарход Бўриевичнинг 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (кимё) ихтисослиги бўйича “Ўқувчиларда кимё фанидан таянч кўникмаларни шакллантиришда ахборот моделларидан фойдаланиш методикаси”, мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияси ҳимояси. 

Манзил: Қарши шаҳри, Кўчабоғ кўчаси,17. Қарши давлат университети Педагогика факультети 217-хона. Тел.: (0375) 225-34-13, факс: (0375) 221-00-56, e-mail: qarshidu@umail.uz