Ихтисослашган кенгаш

1 December, 2021
  1. Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий даража берувчи ПҳД. 03/30.06.2020. Ф.М.70.04 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар таркиби 01.01.01-“Математик анализ”
  2. Қарши Давлат университети ҳузуридаги Математика фанлари бўйича илмий даражалар берувчи PhD.03/30.06.2020.FM.70.04 рақамли илмий кенгаш таркиби
  3. Қарши давлат университети педагогика фанлари фалсафа доктори (PhD) Илмий даражалар берувчи PhD.03/04.06.2020.Ped.70.02. 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (соҳалар бўйича) ихтисослиги бўйича Илмий кенгаш
  4. Қарши давлат университети фалсафа доктори (PhD) Илмий даражалар берувчи PhD. 03/30.06.2020.B.70.03 рақамли 03.00.05 – «Ботаника» ва 03.00.08 – «Одам ва ҳайвонлар физиологияси» ихтисослиги бўйича Илмий кенгаш
  5. ҚАРШИ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PHD) ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ PHD. 03/27.02.2021. TAR.70.05. РАҚАМЛИ 07.00.01 – ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ ИХТИСОСЛИГИ БЎЙИЧА ИЛМИЙ КЕНГАШ
  6. Қарши давлат университети фалсафа доктори (PhD) Илмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2019.Fil.70.01 рақамли 10.00.01 – Ўзбек тили, 10.00.02. – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича Илмий кенгаш