Зоология кафедраси

6 December, 2021

Кафедра мудири: б.ф.н., доцент

Бобоназаров Ғаппор Ёдгорович

Телефон: (99 893) 931-79-31

Электрон манзили: g.bobonazarov@list.ru

Кафедра ҳақида

Зоология кафедраси 2021 йил октябрь ойида Қарши дават университетининг янгиланган тузилмасига мувофиқ Зоология ва физиология кафедраси негизида қайта ташкил этилди. Кафедрада жами 10 нафар профессор-ўқитувчилар 7,5 штат бирлигида фаолият кўрсатишади. Шулардан 2 нафар фан доктори, профессор (ўриндош), 5 нафари фан номзоди, доцент, 1 нафари катта ўқитувчи, 2 нафари қитувчи-ассистентлар. Илмий салоҳият 70 фоизни ташкил этади.

photo_2021-11-10_07-29-29

Зоология кафедраси аъзолари.

Кафедранинг ҳамкорлик алоқалари

Кафедра жорий ўқув йилида Россия Федерациясининг бир қатор университет ва инстиутлари (Санкт-Петербург давлат ветеринария медицинаси университети, Н.И.Лобачевский номидаги Нижегород давлат университети ) билан ўзаро ҳамкорлик алоқаларини ўрнатган.

Шу билан бир қаторда: ЎзР ФА Зология институти,Ўзбекистон Миллий университети, Самарқанд давлат университети, Қашқадарё вилоят соғлиқни сақлаш бош бошқармаси, Шаҳрисабз ҳамда Қарши тиббиёт коллежлари, Қашқадарё вилоят ДСЕНМ, Қашқадарё вилоят Халқ таълими бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлинмалари, Қашқадарё вилоят дон экинлари селекцияси ва уруғчилиги илмий текшириш институти, шунингдек бир қанча ишлаб чиқариш корхоналари (жумладан, Муборак ГҚИЗ, Қашқадарё вилоят Овчилар ва балиқчилар спорт жамияти, Қашқадарё вилояти “ЭКОТУР” МЧЖ, Вилоят Ветенария ва чорвачиликни ривожлантириш бошқармаси) билан ҳамкорлик ишлари олиб борилмоқда.

 

Кафедрада тайёрланаётган таълим йўналишлари ва мутахассисликлар

Кафедрада 60510100 Биология (турлар бўйича)  йўналиши бўйича бакалаврлар ҳамда 70510101 Биология (Зоология, Ихтиология ва гидробиология) мутахассисликлари бўйича магистрантлар тайёрланади. Бундан ташқари кафедра аъзолари томонидан даволаш иши, педиатерия, мевачилик ва узумчилик университетнинг барча йўналишларида дарслар олиб борилади.

Кафедрада ташкил этилган дарс жараёнлари, амалиётлар ва турли тадбирлардан лавҳалар:

photo_2021-11-10_07-48-07

photo_2021-11-10_08-36-10

Илмий – тадқиқот ишлари.

Кафедра қошидаги илмий кенгашлар ва илмий семинарлар

Кафедрада қуйидаги илмий-тадқиқот фаолиятининг устувор йўналишлари бўйича илмий тадқиқот олиб борилади:

1. Жанубий Ўзбекистоннинг умуртқали ва умуртқасиз ҳайвонлар фаунаси ва биоэкологияси ҳамда улардан оқилона фойдаланиш ва муҳофаза қилиш;

2. Ўзбекистон жанубида қишлоқ хўжалик ҳайвонлари ва экинлари, улар маҳсулдорлигига зарар келтирувчи паразитлар ва зараркунандалар биоэкологияси, уларга қарши кураш чора-тадбирлари.

Кафедрада фаолият олиб бораётган илмий ва илмий-услубий семинарлар тўғрисида маълумот

Т.р.

Семинар номи

Семинар тури

Семинар раисининг Ф.И.Ш., илмий даражаси, унвони ва лавозими

1

Ҳайвонот оламининг долзарб муаммолари

илмий

Бобоназаров Ғ.Ё. – б.ф.н., доцент – раис; Рўзиев Б.Х. – б.ф.н., доцент – ҳамраис.

Кафедранинг илмий-услубий фаолияти

Кафедрада 2 нафар фан доктори, профессор, 5 нафар фан номзоди, доцентлар фаолият олиб боради. Улар томонидан 2020-2021 ўқув йили давомида бир қатор дарслик, монография ҳамда ўқув қўлланмалар, шунингдек Халқаро ва Республика миқёсидаги журналларда ҳам мақолалар чоп эттирилди.

Зоология кафедраси профессор-ўқитувчилари томонидан 2020-2021 йилда чоп этилган дарслик, монография ва ўқув қўлланмалар, рисолалар рўйхати

Т.р.

Номи

Тури

Чоп этилган жойи ва нашриёти

Ҳажми (б.т.)

Муаллифлар

Дарсликлар

1

Умумий гидробиология

Дарслик

Қарши Насаф нашриёти, 2020

22 б.т.

 Бобоназаров Ғ.Й.

Иззатуллаев З.

2

Биохилма-хиллик

Дарслик

Қарши Насаф нашриёти, 2021

18 б.т.

 Бобоназаров Ғ.Й.

Монографиялар

1

Ўзбекистон жанубий ҳудудлари шароитида Sarcoptes Latr., 1806 (Sarcopteformes Sarsoptidae): авлоди каналари экологияси

Монография

Қарши Насаф нашриёти, 2020

8 б.т.

Бобоназаров Ғ.Й.

Ўқув қўлланмалар

1

Биозараланиш

ўқув қўлланма

Қарши, университет нашриёти, 2021 й

16 б.т

Рахматуллаев А.Й. Бердиев Ж.Х.

Ўқув-услубий қўлланмалар

3

Умумий гидробиология фанидан амалий машгулотлар

Ўқув-услубий қўлланма

Қарши Насаф нашриёти, 2020

7,93

Бобоназаров Г.Й.

Зоология кафедраси профессор-ўқитувчилари томонидан 2020-2021 йилда чоп этилган хорижий илмий мақолалар, ОАК тасарруфидаги журналларда ва университет миқёсидаги журналлардаги мақолалар

Т.р.

Мақола номи

Журнал номи

Чоп этилган жойи

Мақоми

Бетлари

Муаллифларнинг ф.и.ш

 

Web of Science, Scopus, Google Scholar журналларда: 4 та

 

1

SIRTUIN AND NUTRITIONAL HORMESIS

CHALLENGES IN SCIENCE OF NOWADAYS

WASHINGTON, USA

Халқаро

26-28.11.2020

Ҳамзаева Н.Р.
Бобоназаров Г.Й.
Жуманазаров А.А.

 

2

The Fauna and Ecological Groups of Bivalva Mollusks of Kamashi and Karabakh Reservoirs

Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci

USA

 Халқаро

(2020) 9 (11):3476-3480

Боймуродов Ҳусниддин анд Жабборова Тозагул

 

3

Ekonomic damage caused by scabies itch mite, Sarcoptes scabiei (Acariformes: Sarcoptidae) to the wool production of Karakul sheep.

ASIA LIFE SCIENCES The Asian International Journal of Life Sciences

ASIA LIFE SCIENCES

Халқаро

30(1): 1-6,2021

Бобоназаров Ғ.

 

4

Species composition and significance of entomophages of apple moth in the south of Uzbekistan

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry

 (TOJQI) Volume 12, Issue6, July ,

Халқаро

 Июль, 2021 йил 7438- 7445

 Berdiev Jura , Rakhmatullaev Alimardon Arabova Nodira Norkobilova Zarina , Burieva Khurshida Omonova Nafisa

 

Хорижий илмий журналларда: 8 та

 

1

СЕЧАН КЎЛИ ИХТИОФАУНАСИ

«ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»

Казахстан. Нур Султан,

Халқаро

1(12). Февраль 2021.

82-84 бетлар

Бобоназаров Ғ. 
Холмуродов Ж.

2

Талимаржон сув омбори шароитида оқ сла-Stizostedion Lucioperca нинг био-экологик хусусиятлари.

ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2021: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»

Казахстан. г. Нур Султан

Халқаро

1(12). Февраль 2021. 18-21 бетлар

Рўзиев Б. 
Ибрагимов У.

3

 Ҳисор давлат қўриқхонаси герпитофаунаси

«ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2021: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Казахстан. г. Нур Султан, ет

 Халқаро

2021. 21-24 бетлар

Рўзиев Б.
Хайруллаева Л.

4

Чаёнлар (Scorpiones) туркуми вакилларининг Ғузор туманибиотопларида тақсимланиши

Журнал “Интернаука”

№8 (184),част 3,2021г

Халқаро

3, 2021 г. 29-31бет

Рахматуллаев А.
Норқобилова З.
Ҳайдарова Ш.

5

Study on the distribution of bee trachea Acarapus woodi ticks in bee yard of Kashkadarya region

International Journal of Innovations In Enjineering Research and Technology

(IJIERT). Let’s innovate.

Халқаро

Апрель, 2021йил
оп этилган)

Бобоназаров Ғ.
Омонова Н.
Рабимова З.

6

Study on the distribution of bee trachea Acarapus woodi ticks in bee yard of Kashkadarya region

International Journal of Innovations In Enjineering Research and Technology

NOVATEUR

Халқаро

Апрель, 2021йил
оп этилган)

Бобоназаров Ғ.
Омонова Н.
Рабимова З.

7

Influence of environmental temperature on behavior of black cross-lethrus rosmarus ball (Coleoptera Scarabaeidae )In the conditions of the Kashkadarya region of Uzbekistan

Universum: Химия и Биология Выпуск: 5(83)

UNIVERSUM

Халқаро

Май 2021оп этилган 29-33 бет

Тилавов Туроб,
Ўроқов Салом,
Базарова Нигора,
Узақов Зафар

8

Biocenotic relations animals in the desert ecosystems of the southern region of Uzbekistan

“Экономика и социум“ №4 (83)2021

Европа мамлакатлари нашрлари

Халқаро

Апрель 2021
оп этилган)

Тошев Ўткир

ОАК тасарруфидаги журналларда : 6 та

 

1

Қашқадарё вилояти чўл шароитида ҳовуз балиқчилигини ташкил қилиш истиқболлари

Биология ва экология журнали.

Тошкент, Ўзбекистон.

ОАК тасарруфидаги журналларда

2021 й, 1-сон, 3-жилд, 4-7 бетлар

Бердиев Ж.
НорқобиловаЗ.
Норматов Ж.

 

2

Ўзбекистонда йирик шохли қорамоллар тери ости ўқраси Hypoderma bovus (Diptera) ўрганилишига доир

Биология ва экология журнали.

Тошкент, Ўзбекистон.

ОАК тасарруфидаги журналларда

2021 й, 1-сон, 3-жилд, 20-22 бетлар

Бобоназаров Ғ.,
Омонова Н.

 

3

Қашқадарё вилояти агробиоценозларида тарқалган кокцинеллид (Coleoptera, Coccinellidae) ларнинг озиқланиш ва авлод қолдириш

Қар ДУ хабарлари

Қарши давлат университети

ОАК тасарруфидаги журналларда

58-61 2021 й,

Бўриева Х.П.,
Мирзаева Г.С.,
Норқобилова З

 

4

Аҳоли саломатлиги ва уй ҳайвонларини қон сўрувчи-ташувчи каналардан ҳимоя қилиш

Биология ва экология журнали

Тошкент, Ўзбекистон

Республика

2020 й, 3-сон, 2-жилд, 22-26 бетлар

Бобоназаров Ғ., Тошов Ў.Ж.

 

5

Разработка метода феромониторинга численности Яблонной плодожорки

Биология ва экология журнали

Тошкент, Ўзбекистон

Республика

2020 й, 3-сон, 2-жилд, 26-31 бетлар

Раҳматуллаев А.Й., Бердиев Ж.Х

 

6

Қорақурт нимфаларининг ривожланиш босқичлари

Биология ва экология журнали

Тошкент, Ўзбекистон

Республика

2020 й, 4-сон, 2-жилд, 68-73 бетлар

Алимардон Рахматуллаев, Шахноза Ҳайдарова, Рузибой Шапаотов

 

Бошқа журнал ва тўпламларда : 5 та

 

1

Қашқадарё вилоятининг чўл экосистемаларида рептелияларнинг биоценотик алоқалари

ХХИ асрда биологиянинг ривожланиш истиқболлари ва уларда инновацияларнинг аҳамийти.

 Жиззах- 2021

Республика

15- апрель,2021 йил 232-234

Тошов Ў.

Саматова М.

 

2

Изучение жизненный цикл цестоды DIPLOPYLIDIUM NOELLERI юга Узбекистана

 «Тенденции развития ветеринарной паразитологии на пространстве СНГ и других странах в начале XXI века» г.

Самарканд, Узбекистан.

Республика

140-143 бетлар 28-30 апреля, 2021 года

Тошов Ў.

 

3

ТАБИИЙ ЭКОСИСТЕМАЛАРДА МОЛЛЮСКАЛАРНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

 «Тенденции развития ветеринарной паразитологии на пространстве СНГ и других странах в начале XXI века»

Самарканд, Узбекистан.

Республика

28-30 апреля, 2021 года т

Давронов Б.
Рахматуллаев А.
Худойназарова Ш.

 

4

Биология фанини ўқитиш самарадорлигини оширишда ўқитувчининг фаолияти

Таьлим тизимида инновационжараёнларни жадаллаштириш

Qarshi Nasaf NMIU 2021

Республика

2021. 05.05, 316-319

Тошов Ў.

 

5

Фитоиндикационная в оценки экологического состаянная промишленных зон с помощью показателей волокон древесины некоторых озеленяемых пород

Секция Биологичиские науки

МЦНП  ”новая наука”

Республика

218-224

Рахимов Т.
 
Тошов Ў.
Мейлиева Х.

 

Иқтидорли талабалар билан ишлаш

Биология таълим йўналишининг 4-курс талабаси Ражабова Зилола, Ҳимматқулов Шукуржон Россиядаги «Студенческий вестник» ва Интернаука: номли илмий журналларда ўз мақолалари билан иштирок этишди.

Кафедрада профессор-ўқитувчилар раҳбарлигида тез-тез иқтидорли талабалар илмий анжуманлари, семинарлар, давра суҳбатлари ва бошқа турли тадбирлар ташкил этиб турилади.

Кафедрада иқтидорли талабаларни аниқлаш, танлаш, қизиқишларига қараб илмий мавзулар бериш натижасида амалга оширилган ишлар ижобий натижа бермоқда. 2021-2022 ўқув йилида иқтидорли талабалар сони 20  нафарни ташкил этди ва улар кафедрада илмий иш билан шуғулланиб, шулардан 10 нафар иқтидорли битирувчи талабалар ўзларининг БМИ ни муваффақиятли ҳимоя қилишди.

Кафедрада 2021 йилда иқтидорли талабалар: Рабимова Зилола Шуҳрат қизи (”Зоология, Ихтиология ва гидробиология” мутахассислиги, 1 курс), ва Ҳимматқулов Шукуржон Бурхонович (”Биология” йўналиши, ИИИ курс) томонидан тайёрланган қуйидаги лойиҳа ишланмаси стартуп лойиҳалар танловига тақдим қилинган.

- “Асалариларни Аcарапис wооди каналаридан (акарапидоздан) муҳофаза қилишнинг экологик хавфсиз интеграллашган тизимини қўллаш”.

“Зоолог” тўгараклари аъзолари ва иқтидорли талабалар ҳар ойда тегишли мавзуда маърузалар уюштириб, яхши уюштирилган мавзулар чоп эттиришга тавсия этилади.

Кафедранинг инновацион лойиҳалардаги иштироки

Кафедрада 2021 йилда қуйидаги Кимё ва биология йўналишидаги илмий-техника муаммолари ечимига йўналтирилган қуйидаги лойиҳалар ишланмалари тайёрланган ва лойиҳалар танловига тақдим қилинган:

1. Қашқадарё вилояти шароитида асаларилар паразит каналарига қарши кураш, улардан асаларилар оилаларини ҳимоя қилишда фермер хўжаликлари ва аҳолига амалий ёрдам кўрсатиш тизимини яратиш;

2. Қашқадарё шароитида олма мевахўрига қарши тутувчи белбоғлар ва биологик фаол моддаларни қўллаш;

3. Қашқадарё вилоятида кенг тарқалган термитларга қарши кураш чора-тадбирларини тадбирларини ишлаб чиқиш;

Тадбиркорлик ишлари

Кафедрада 2021 йилда вилоятнинг қуйидаги ишлаб чиқариш корхона ва ташкилотлари билан ҳамкорликда 30 млн. сўмлик хўжалик шартномаларини амалга ошириш режалаштирилган:

1. МГҚИЗ ҳудудидаги заракунанда термитларга қарши кураш чоралари;

2. Шахрисабз "Экотур" МЧЖ ҳудудидаги ҳайвонот оламини мониторинг қилиш;

3. Қашқадарё вилояти Овчилар ва спортчилар жамияти билан Вилоят қушлари фаунаси мониторинги;

4. Қарқадарё вилояти Қарши тумани Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш бошқармаси билан чорва моллари экто ва эндопаразитларига қарши курашиш.

Кафедрада ўқитиладиган фанлар

Бакалавриат:

Магистратура:

Зоология

Гистология ва эмбриология

Биология асослари

Эволюцион биология

Популяциялар экологияси

Энтомология

Биозарарланиш

Умумий паразитология

Гистология, ситология ва эмбриология

Умумий гидробиология

Акарология

Интенсив аквакультура

Балиқ касалликлари

Балиқлар экологияси

Биохилма-хиллик

Амалий молекуляр зоология

Протозоология

Зоогеография

Умумий паразитология

Гелминтология

Малакология

Териология

Кафедра таркиби:

Профессор-ўқитувчиларнинг ФИО

Илмий даражаси ва унвони

Асосий штатда

Бобоназаров Ғаппор Ёдгорович

Кафедра мудири. биология фанлари номзоди, доцент.

Ўроқов Салом Ўроқович

биология фанлари номзоди, доцент.

Давронов Барно Орзиевич

биология фанлари номзоди, доцент.

Рўзиев Бахтиёр Хушмуродович

биология фанлари номзоди, доцент.

Раҳматуллаев Алмардон Юсупович

биология фанлари номзоди, доцент.

Тошов Ўткир Жумаевич

катта ўқитувчи.

Норқобилова Зарина Бойқобил қизи

ўқитувчи.

Омонова Нафиса Рахимовна

ўқитувчи.

Ўриндош

Иззатуллаев Зубайд

Биология фанлари доктори, профессор

Шкарбоев Эркинжон Бердиқулович

Биология фанлари доктори, профессор


Кафедрада олиб борилган ташкилий-услубий ва маънавий-маърифий ишлар.

-   Кафедрада 2021-22 ўқув йилида бу борада қуйидаги ишларни амалга ошириш режалаштирилган:

-   Биология йўналиши академ гуруҳларининг тарбиявий ишлар режасини бажарилишини ташкил этиш

-    Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 августдаги “Кимё ва биология йўналишларида узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида белгиланган вазифалардан келиб чиқиб, кафедрага беркитилган умумтаълим мактаблари билан ҳамкорлик ишларини амалга ошириш, ташкил этиш ва юқори самарадорликка эришиш.

-    Кафедрага беркитилган Қашқадарё вилояти маҳаллаларида “ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН – ЯНГИЧА ДУНЁҚАРАШ” шиори остида ўтказиладиган маънавий-маърифий, маданий тадбирлар ташкил қилиш ва иштирок etish.

Кафедрада ташкилий-услубий ва маънавий-маърифий ишлар юзасидан амалга оширилган ишлардан лавҳалар:

photo_2021-11-11_09-10-52

Қарши шаҳри маҳаллаларида ўтказилган тадбирлар. 

Кафедра манзили: Қарши шаҳри, Кўчабоғ, №17. Кимё-биология факультети биноси, 4-қават